برنامه کلاسی دوره 34 راهنمایان اکوتوریسم
 
 
 
شنبه
1397/04/09
نجوم
کاظم کوکرم

دوشنبه
1397/04/11
نجوم
کاظم کوکرم

چهارشنبه
1397/04/13
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

شنبه
1397/04/16
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

چهارشنبه
1397/04/20
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

پنجشنبه
1397/04/21
سفر درس استقرار در طبیعت

جمعه
1397/04/22
سفر و امتحان درس استقرار

شنبه
1397/04/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/04/25
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

چهارشنبه
1397/04/27
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

شنبه
1397/04/30
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

دوشنبه
1397/05/01
امتحان شناخت صنعت گردشگری

دوشنبه
1397/05/01
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری


چهارشنبه
1397/05/03
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

شنبه
1397/05/06
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

دوشنبه
1397/05/08
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

چهارشنبه
1397/05/10
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

شنبه
1397/05/13
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

یکشنبه
1397/05/14
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


دوشنبه
1397/05/15
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

چهارشنبه
1397/05/17
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

شنبه
1397/05/20
پروژه
مسعود جامسون

چهارشنبه
1397/05/24
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

شنبه
1397/05/27
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

دوشنبه
1397/05/29
امتحان زمین شناسی

دوشنبه
1397/05/29
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری


شنبه
1397/06/03
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری


دوشنبه
1397/06/05
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری


چهارشنبه
1397/06/07
عکاسی

مهدی نبی یان


پنجشنبه
1397/06/08
سفر درس گیاهان

جمعه
1397/06/09
سفر درس گیاهان

شنبه
1397/06/10
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

دوشنبه
1397/06/12
امتحان گیاهان
16:30

دوشنبه
1397/06/12
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

چهارشنبه
1397/06/14
عکاسی
مهدی نبی یان

شنبه
1397/06/17
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

دوشنبه
1397/06/19
امتحان قوانین و مقررات
16:30

دوشنبه
1397/06/19
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

چهارشنبه
1397/06/21
عکاسی
مهدی نبی یان

شنبه
1397/06/24
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی

دوشنبه
1397/06/26
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی


چهارشنبه
1397/06/28
سفر درس پستانداران


پنجشنبه
1397/06/29
سفر درس پستانداران


جمعه
1397/06/30
سفر درس پستاندارانشنبه
1397/06/31
پروژه
مسعود جامسون


دوشنبه
1397/07/02
امتحان درس پستانداران
16:30


دوشنبه
1397/07/02
روحیات ملل
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/07/04
تاریخ معاصر
علی چراغی


شنبه
1397/07/07
تاریخ معاصر
علی چراغی


دوشنبه
1397/07/09
روحیات ملل
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/07/11
تاریخ معاصر
علی چراغی


شنبه
1397/07/14
تاریخ معاصر
علی چراغی


دوشنبه
1397/07/16
روحیات ملل
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/07/18
تجهیزات
مجتبی نورمحمدی


پنجشنبه
1397/07/19
برنامه عملی کوهپیمایی


جمعه
1397/07/20
برنامه عملی کوهپیمایی

 


شنبه
1397/07/21
پروژه
مسعود جامسون

دوشنبه
1397/07/23
امتحان تاریخ معاصر
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/07/23
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

چهارشنبه
1397/07/25
عنکبوتیان
علیرضا زمانی


شنبه
1397/07/28
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

دوشنبه
1397/07/30
امتحان روحیات ملل
16:30

دوشنبه
1397/07/30
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی

چهارشنبه
1397/08/02
ارائه شناخت صنعت
اشکان بروج


جمعه
1397/08/04
بازدید عکاسیشنبه
1397/08/05
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی


دوشنبه
1397/08/07
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/08/09
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی


شنبه
1397/08/12
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری

دوشنبه
1397/08/14
امتحان اصول تفسیر میراث
16:30

دوشنبه
1397/08/14
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


شنبه
1397/08/19
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری


دوشنبه
1397/08/21
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/08/23
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1397/08/26
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری


دوشنبه
1397/08/28
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/08/30
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


جمعه
1397/09/02
سفر درس پرندگاندوشنبه
1397/09/05
امتحان درس پرندگان
16:30


دوشنبه
1397/09/05
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


دوشنبه
1397/09/07
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1397/09/10
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


دوشنبه
1397/09/12
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/09/14
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


شنبه
1397/09/17
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


دوشنبه
1397/09/19
امتحان فرهنگ و اقوام
ساعت16:30


دوشنبه
1397/09/19
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


چهارشنبه
1397/09/21
زبان
شاهین سبحانی


شنبه
1397/09/24
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


دوشنبه
1397/09/26
زبان
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1397/09/28
زبان
شاهین سبحانی

 

شنبه
1397/10/01
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور


دوشنبه
1397/10/03
زبان
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1397/10/05
زبان
شاهین سبحانی


جمعه
1397/10/07
بازدید موزه موسیقی
کیومرث فلاحی


شنبه
1397/10/08
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور


دوشنبه
1397/10/10
زبان
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1397/10/12
زبان
شاهین سبحانی


شنبه
1397/10/15
زبان
شاهین سبحانی


دوشنبه
1397/10/17
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور


چهارشنبه
1397/10/19
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/10/20
سفر درس مناطق حفاظت شده


جمعه
1397/10/21
سفر درس مناطق حفاظت شده


شنبه
1397/10/22
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج


دوشنبه
1397/10/24
امتحان زبان
ساعت 16:30


دوشنبه
1397/10/24
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج


چهارشنبه
1397/10/26
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


جمعه
1397/10/28
بازدید درس عکاسی


شنبه
1397/10/29
پروژه
مسعود جامسون


دوشنبه
1397/11/01
امتحان فنون و مهارت ها
ساعت 16:30


دوشنبه
1397/11/01
کمک های اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


چهارشنبه
1397/11/03
خرندگان
کامران کمالی


جمعه
1397/11/05
بازدید درس فنون و مهارتها


شنبه
1397/11/06
خزندگان
کامران کمالی


دوشنبه
1397/11/08
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


چهارشنبه
1397/11/10
خزندگان
کامران کمالی

 

شنبه
1397/11/13
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

 

دوشنبه
1397/11/15
امتحان اقوام و عشایر
ساعت 16:30


دوشنبه
1397/11/15
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


چهارشنبه
1397/11/17
آداب و معاشرت
جلال نصیریان


دوشنبه
1397/11/29
امتحان خزندگان
ساعت 16:30


دوشنبه
1397/11/29
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


پنجشنبه
1397/12/02
سفر کارورزی


جمعه
1397/12/03
سفر کارورزی


دوشنبه
1397/12/06
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


دوشنبه
1397/12/13
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


دوشنبه
1397/12/20
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


دوشنبه
1397/12/20
امتحان کمکهای اولیه

ساعت 16:30مطلب را به اشتراک بگذارید به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
برچسب ها
نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :