برنامه کلاسی دوره 35 راهنمایان اکوتوریسم
یکشنبه
1397/04/03
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
کامران کشیری

سه شنبه
1397/04/05
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
کامران کشیری

پنجشنبه
1397/04/07
مناطق حفاظت شده
داوود ملکی

یکشنبه
1397/04/10
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
کامران کشیری

سه شنبه
1397/04/12
اکولوژی
کامران کشیری

پنجشنبه
1397/04/14
اکولوژی
کامران کشیری

یکشنبه
1397/04/17
اکولوژی
کامران کشیری

سه شنبه
1397/04/19
اکولوژی
کامران کشیری

پنجشنبه
1397/04/21
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

یکشنبه
1397/04/24
امتحان اکولوژی

یکشنبه
1397/04/24
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی


سه شنبه
1397/04/26
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/04/28
نجوم
کاظم کوکرم


یکشنبه
1397/04/31
امتحان مبانی اکوتوریسم
ساعت 16:30

یکشنبه
1397/04/31
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

سه شنبه
1397/05/02
نجوم
کاظم کوکرم

پنجشنبه
1397/05/04
پروژه
مسعود جامسون

یکشنبه
1397/05/07
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

سه شنبه
1397/05/09
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز


پنجشنبه
1397/05/11
سفر درس استقرار در طبیعت


جمعه
1397/05/12
سفر و امتحان درس استقرار


یکشنبه
1397/05/14
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


سه شنبه
1397/05/16
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/05/18
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


یکشنبه
1397/05/21
زمین شناسی
کیمیا عجایبیسه شنبه
1397/05/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروجپنجشنبه
1397/05/25
زمین شناسی
کیمیا عجایبییکشنبه
1397/05/28
امتحان زمین شناسی
16:30یکشنبه
1397/05/28
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروجسه شنبه
1397/05/30
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروجیکشنبه
1397/06/04
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبورسه شنبه
1397/06/06
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبوریکشنبه
1397/06/11
تجهیزات
مجتبی نورمحمدیسه شنبه
1397/06/13
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادریپنجشنبه
1397/06/15
برنامه عملی کوهپیمایی


جمعه
1397/06/16
برنامه عملی کوهپیمایییکشنبه
1397/06/18
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغیسه شنبه
1397/06/20
آشنایی با پستاندران ایران
شهاب چراغیپنجشنبه
1397/06/22
حشرات و پروانه ها
علرضا نادرییکشنبه
1397/06/25
امتحان حشرات و پروانه ها
16:30یکشنبه
1397/06/25
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغیسه شنبه
1397/06/27
پروژه

مسعود جامسون


یکشنبه
1397/07/01
ارائه شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج


سه شنبه
1397/07/03
روحیات ملل

ایمان رویین دژیچهارشنبه
1397/07/04
سفر درس پستانداران


پنجشنبه
1397/07/05
سفر درس پستانداران


جمعه
1397/07/06
سفر درس پستاندارانیکشنبه
1397/07/08
امتحان درس پستانداران

16:30


یکشنبه
1397/07/08
عکاسی

مهدی نبی یان


سه شنبه
1397/07/10
عکاسی

مهدی نبی یان


پنجشنبه
1397/07/12
عکاسی

مهدی نبی یان


یکشنبه
1397/07/15
روحیات ملل

ایمان رویین دژی


سه شنبه
1397/07/17
روحیات ملل

ایمان رویین دژی


پنجشنبه
1397/07/19
روحیات ملل

ایمان رویین دژی


جمعه
1397/07/20
بازدید عکاسییکشنبه
1397/07/22
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


سه شنبه
1397/07/24
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغیپنجشنبه
1397/07/26
آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری


یکشنبه
1397/07/29
امتحان روحیات ملل

16:30


یکشنبه
1397/07/29
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


سه شنبه
1397/08/01
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


پنجشنبه
1397/08/03
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


یکشنبه
1397/08/06
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/08/10
آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری


یکشنبه
1397/08/13
آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری


سه شنبه
1397/08/15
آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری


یکشنبه
1397/08/20
امتحان درس گیاهان

16:30


یکشنبه
1397/08/20
آداب و معاشرت

جلال نصیریان


سه شنبه
1397/08/22
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


پنجشنبه
1397/08/24
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


یکشنبه
1397/08/27
آداب و معاشرت

جلال نصیریان


سه شنبه
1397/08/29
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


پنجشنبه
1397/09/01
گیاهان

مجید اسکندری


سه شنبه
1397/09/06
آشنایی با فرهنگ و اقوام

علی چراغی


پنجشنبه
1397/09/08
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


یکشنبه
1397/09/11
گیاهان ایران

مجید اسکندری


سه شنبه
1397/09/13
فنون و مهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/09/15
فنون ومهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


جمعه
1397/09/16
بازدید درس گیاهانیکشنبه
1397/09/18
امتحان گیاهان

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/09/18
فنون ومهارتهای تورگردانی

مهسا مطهر


سه شنبه
1397/09/20
زبان

شاهین سبحانی


پنجشنبه
1397/09/22
زبان

شاهین سبحانی


یکشنبه
1397/09/25
امتحان فرهنگ و اقوام

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/09/25
زبان

شاهین سبحانی


سه شنبه
1397/09/27
زبان

شاهین سبحانی


پنجشنبه
1397/09/29
پروژه

مسعود جامسون


یکشنبه
1397/10/02
زبان

شاهین سبحانی


سه شنبه
1397/10/04
زبان

شاهین سبحانی


پنجشنبه
1397/10/06
آشنایی با پرندگان

پرویز بختیاری


یکشنبه
1397/10/09
زبان

شاهین سبحانی


سه شنبه
1397/10/11
زبان

شاهین سبحانیپنجشنبه
1397/10/13
آشنایی با پرندگان

پرویز بختیاری


یکشنبه
1397/10/16
امتحان زبان

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/10/16
تاریخ معاصر

طه ولی زاده


سه شنبه
1397/10/18
تاریخ معاصر

طه ولی زاده


پنجشنبه
1397/10/20
آشنایی با پرندگان

پرویز بختیاری


جمعه
1397/10/21
بازدید درس پرندگان
 
 
سه شنبه
1397/10/25
تاریخ معاصر

طه ولی زادهیکشنبه
1397/10/30
امتحان درس پرندگان

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/10/30
فنون و مهارتها

مهسا مطهر


سه شنبه
1397/11/02
سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/11/04
سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر


یکشنبه
1397/11/07
قوانین و مقررات تورگردانی

مهدی عنبر


سه شنبه
1397/11/09
پروژه

مسعود جامسون


پنج شنبه
1397/11/11
قوانین و مقررات تورگردانی

مهدی عنبر


یکشنبه
1397/11/14
قوانین و مقررات تورگردانی

مهدی عنبر


سه شنبه
1397/11/16
سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/11/18
قوانین و مقررات تورگردانی

مهدی عنبر


سه شنبه
1397/11/23
امتحان فنون و مهارتها

ساعت 16:30


سه شنبه
1397/11/23
خزندگان

کامران کمالی


یکشنبه
1397/11/28
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

اشکان بروج


سه شنبه
1397/11/30
امتحان قوانین و مقررات

ساعت 16:30


سه شنبه
1397/11/30
خزندگان

کامران کمالی


یکشنبه
1397/12/05
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

اشکان بروج


یکشنبه
1397/12/12
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

اشکان بروج


سه شنبه
1397/12/14
خزندگان

کامران کمالی


پنجشنبه
1397/12/16
بازدید درس مناطق حفاظت شده

جمعه
1397/12/17
بازدید درس مناطق حفاظت شده

یکشنبه
1397/12/19
اصول تفسیر میراث

ایمان روئین دژی


سه شنبه
1397/12/21
امتحان خزندگان

ساعت 16:30


سه شنبه
1397/12/21
اصول تفسیر میراث

ایمان روئین دژی


پنجشنبه
1397/12/23
اصول تفسیر میراث

ایمان روئین دژییکشنبه
1398/01/18
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

سه شنبه
1398/01/20
کمک های اولیه
رمضان حاج علی رضایی

پنجشنبه
1398/01/22
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
 

جمعه
1398/01/23
بازدید درس فنون و مهارتها


یکشنبه
1398/01/25
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

سه شنبه
1398/01/27
امتحان خزندگان
ساعت 16:30

سه شنبه
1398/01/27
کمک های اولیه
رمضان حاج علی رضایی

سه شنبه
1398/02/24
کمک های اولیه
حسین عبادتی

پنجشنبه
1398/02/26
سفر کارآموزی

جمعه
1398/02/27
سفر کارآموزی

یکشنبه
1398/02/29
کمک های اولیه
حسین عبادتی

سه شنبه
1398/02/31
کمک های اولیه
حسین عبادتی

پنجشنبه
1398/03/02
کمک های اولیه
حسین عبادتی

سه شنبه
1398/03/07
کمک های اولیه
حسین عبادتی

پنجشنبه
1398/03/09
کمک های اولیه
حسین عبادتی
مطلب را به اشتراک بگذارید به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
برچسب ها
نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :