برنامه کلاسی دوره 3 راهنمایان تاریخی فرهنگی

سه شنبه
1397/04/05
جغرافیا
نیما آذری

پنجشنبه
1397/04/07
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

یکشنبه
1397/04/10
شناخت موزه های ایران
ایمان رویین دژی

سه شنبه
1397/04/12
جغرافیا
نیما آذری

پنجشنبه
1397/04/14
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

یکشنبه
1397/04/17
شناخت موزه های ایران
ایمان رویین دژی

سه شنبه
1397/04/19
جغرافیا
نیما آذری

پنجشنبه
1397/04/21
بازدید درس موزه ها
ایمان رویین دژی

شنبه
1397/04/23
مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی


یکشنبه
1397/04/24
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی


سه شنبه
1397/04/26
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/04/28
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

یکشنبه
1397/04/31
امتحان مبانی اکوتوریسم
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/04/31
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

سه شنبه
1397/05/02
جغرافیا
نیما آذری

پنجشنبه
1397/05/04
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

یکشنبه
1397/05/07
شناخت اماکن تاریخی
رضا نوری

سه شنبه
1397/05/09
جغرافیا
نیما آذری


پنجشنبه
1397/05/11
معماری ایران و جهان
رضا نوری

یکشنبه
1397/05/14
امتحان درس شناخت اماکن
ساعت 16:30یکشنبه
1397/05/14
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1397/05/16
جغرافیا
نیما آذری


پنجشنبه
1397/05/18
معماری ایران و جهان
رضا نوری


یکشنبه
1397/05/21
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1397/05/23
جغرافیا
نیما آذری


پنجشنبه
1397/05/25
معماری ایران و جهان
رضا نوری


یکشنبه
1397/05/28
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1397/05/30
جغرافیا
نیما آذرییکشنبه
1397/06/04
امتحان شناخت صنعت گردشگری
13:30یکشنبه
1397/06/04
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


سه شنبه
1397/06/06
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


یکشنبه
1397/06/11
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


سه شنبه
1397/06/13
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


پنجشنبه
1397/06/15
معماری ایران و جهان
رضا نوری


یکشنبه
1397/06/18
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


سه شنبه
1397/06/20
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری


پنجشنبه
1397/06/22
معماری ایران و جهان
رضا نوری


یکشنبه
1397/06/25
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
آرش نورآقاییسه شنبه
1397/06/27
جغرافیا
نیما آذرییکشنبه
1397/07/01
امتحان تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
13:30

یکشنبه
1397/07/01
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
آرش نورآقاییسه شنبه
1397/07/03
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضاییپنجشنبه
1397/07/05
معماری ایران و جهان
رضا نورییکشنبه
1397/07/08
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
آرش نورآقاییسه شنبه
1397/07/10
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضاییپنجشنبه
1397/07/12
معماری ایران و جهان
رضا نورییکشنبه
1397/07/15
میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
آرش نورآقایی

سه شنبه
1397/07/17
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضاییپنجشنبه
1397/07/19
معماری ایران و جهان
رضا نوری

یکشنبه
1397/07/22
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

سه شنبه
1397/07/24
کمکهای اولیه
رمضان حاج علی رضایی

پنجشنبه
1397/07/26
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

یکشنبه
1397/07/29
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/08/01
کمکهای اولیه
رمضان حاج علی رضایی

پنجشنبه
1397/08/03
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

یکشنبه
1397/08/06
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1397/08/10
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

یکشنبه
1397/08/13
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/08/15
کمکهای اولیه
رمضان حاج علی رضایی

یکشنبه
1397/08/20
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/08/22
کمکهای اولیه
رمضان حاج علی رضایی

پنجشنبه
1397/08/24
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

یکشنبه
1397/08/27
جغرافیا
نیما آذری

سه شنبه
1397/08/29
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1397/09/01
معماری ایران و جهان
رضا نوری

سه شنبه
1397/09/06
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

پنجشنبه
1397/09/08
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

یکشنبه
1397/09/11
امتحان فرهنگ و اقوام
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/09/11
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/09/13
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

پنجشنبه
1397/09/15
معماری ایران و جهان
رضا نوری

یکشنبه
1397/09/18
امتحان جغرافیا
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/09/18
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/09/20
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1397/09/22
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

یکشنبه
1397/09/25
امتحان معماری و شناخت اماکن تاریخی
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/09/25
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/09/27
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1397/09/29
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

یکشنبه
1397/10/02
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/10/04
زبان
شاهین سبحانی

پنج شنبه
1397/10/06
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

یکشنبه
1397/10/09
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/10/11
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1397/10/13
سفر درس معماری


جمعه
1397/10/14
سفر درس معماری


یکشنبه 
1397/10/16
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/10/18
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1397/10/20
قوانین و مقررات تورگردانی
مهدی عنبر

یکشنبه
1397/10/23
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1397/10/25
GPS
مجتبی نورمحمدی

پنجشنبه
1397/10/27
قوانین و مقررات تورگردانی
مهدی عنبر

یکشنبه
1397/10/30
امتحان زبان
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/10/30
قوانین و مقررات تورگردانی
مهدی عنبر

سه شنبه
1397/11/02
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر


پنجشنبه
1397/11/04
قوانین و مقررات تورگردانی
مهدی عنبر

یکشنبه
1397/11/07
امتحان قوانین و مقررات
ساعت 13:30

یکشنبه
1397/11/07
فنون و مهارتهای تورگردانی
مهسا مطهر

سه شنبه
1397/11/09
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

پنجشنبه
1397/11/11
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

یکشنبه
1397/11/14
امتحان قوانین و مقررات
13:30


یکشنبه
1397/11/14
سخنوری و فن بیان 
مهسا مطهر


سهشنبه
1397/11/16
اصول تفسیر میراث
میثم امامی


پنجشنبه
1397/11/18
تاریخ معاصر
طاها ولی زاده


سه شنبه
1397/11/23
اصول تفسیر میراث
میثم امامی


پنجشنبه
1397/11/25
تاریخ معاصر
طاها ولی زاده


یکشنبه
1397/11/28
امتحان فنون و مهارتها
13:30


یکشنبه
1397/11/28
اصول تفسیر میراث
میثم امامی


سه شنبه
1397/11/30
تاریخ معاصر
طاها ولی زاده


سه شنبه
1397/12/14
امتحان اصول تفسیر میراث
13:30


سه شنبه
1397/12/14
تاریخ معاصر
طاها ولی زاده


پنجشنبه
1397/12/16
روحیات ملل
ایمان روئین دژی


یکشنبه
1397/12/19
امتحان تاریخ معاصر
13:30


یکشنبه
1397/12/19
روحیات ملل
ایمان روئین دژی


سه شنبه
1397/12/21
روحیات ملل
ایمان روئین دژیمطلب را به اشتراک بگذارید به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
برچسب ها
نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :