برنامه کلاسی دوره 36 راهنمایان اکوتوریسم
یکشنبه
1397/08/20
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

سه شنبه
1397/08/22
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/08/24
مناطق حفاظت شده
داوود ملکی

یکشنبه
1397/08/27
اکولوژی
کامران کمالی

سه شنبه
1397/08/29
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

پنجشنبه
1397/09/01
اکولوژی
کامران کمالی

سه شنبه
1397/09/06
اکولوژی
کامران کمالی

پنجشنبه
1397/09/08
اکولوژی
کامران کمالی

یکشنبه
1397/09/11
امتحان مبانی اکوتوریسم

ساعت 16:30


یکشنبه
1397/09/11
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری


سه شنبه
1397/09/13
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

پنجشنبه
1397/09/15
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

یکشنبه
1397/09/18
امتحان اکولوژی
ساعت 16:30

یکشنبه
1397/09/18
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

سه شنبه
1397/09/20
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

یکشنبه
1397/09/25
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

سه شنبه
1397/09/27
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز


پنجشنبه
1397/09/29
سفر درس استقرار در طبیعت


جمعه
1397/09/30
سفر و امتحان درس استقرار


یکشنبه
1397/10/02
تجهیزات
مجتبی نورمحمدی


سه شنبه
1397/10/04
پروژه
مسعود جامسون


پنجشنبه
1397/10/06
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


یکشنبه 
1397/10/09
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور


سه شنبه
1397/10/11
نجوم
ناصر کاوه فیروز


پنجشنبه
1397/10/13
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


یکشنبه
1397/10/16
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


سه شنبه
1397/10/18
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور


پنجشنبه
1397/10/20
نجوم
ناصر کاوه فیروز


یکشنبه
1397/10/23
زمین شناسی
کیمیا عجایبی


سه شنبه
1397/10/25
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری


پنجشنبه
1397/10/27
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری


سه شنبه
1397/11/02
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/11/04
فلسفه سفر
حسین عبدالهی


یکشنبه
1397/11/07
امتحان زمین شناسی
ساعت 16:30


یکشنبه
1397/11/07
تاریخ معاصر
علی چراغی


سه شنبه
1397/11/09
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/11/11
بازدید درس مبانی اکوتوریسم


جمعه
1397/11/12
بازدید درس مبانی اکوتوریسم


یکشنبه
1397/11/14
امتحان حشرات و پروانه ها
ساعت 16:30


یکشنبه
1397/11/14
تاریخ معاصر
علی چراغی


سه شنبه
1397/11/16
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/11/18
پروژه
مسعود جامسون


سه شنبه
1397/11/23
شناخت صنعت گردشگری 
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/11/25
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


یکشنبه
1397/11/28
تاریخ معاصر
علی چراغی


سه شنبه
1397/11/30
پرندگان
پرویز بختیاری


پنجشنبه
1397/12/02
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


یکشنبه
1397/12/05
تاریخ معاصر
علی چراغی


سهشنبه
1397/12/07
پرندگان
پرویز بختیاری


پنجشنبه
1397/12/09
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


یکشنبه
1397/12/12
امتحان تاریخ معاصر
ساعت 16:30


یکشنبه
1397/12/12
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


سه شنبه
1397/12/14
پرندگان
پرویز بختیاری


یکشنبه
1397/12/12
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد


سه شنبه
1397/12/14
پرندگان
پرویز بختیاری


پنجشنبه
1397/12/16
اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری
جلال نصیریان


جمعه
1397/12/17
بازدید درس پرندگان

 

یکشنبه
1397/12/19
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1397/12/21
امتحان قوانین و مقررات تورگردانی
ساعت 16:30


سه شنبه
1397/12/21
اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری
جلال نصیریانیکشنبه
1398/01/18
روحیات ملل  
ایمان رویین دژی

سه شنبه
1398/01/20
روحیات ملل  
ایمان رویین دژی

پنشنبه
1398/01/22
روحیات ملل  
ایمان رویین دژی

یکشنبه
1398/01/25
امتحان پرندگان
ساعت 16:30

یکشنبه
1398/01/25
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی

سه شنبه
1398/01/27
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی


پنجشنبه
1398/01/29
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


سه شنبه
1398/02/03
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی

پنجشنبه
1398/02/05
سفر درس پستانداران

جمعه
1398/02/06
سفر درس پستانداران

یکشنبه
1398/02/08
آشنایی با گیاهان
مجید اسکندری


سه شنبه
1398/02/10
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1398/02/12
آشنایی با گیاهان
مجید اسکندری

یکشنبه
1398/02/15
آشنایی با گیاهان 
مجید اسکندری

سه شنبه
1398/02/17
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی


پنجشنبه
1398/02/19
آشنایی با گیاهان 
مجید اسکندری
 

یکشنبه
1398/02/22
زبان
شاهین سبحانیسه شنبه
1398/02/24
امتحان روحیات ملل
ساعت 16:30

سه شنبه
1398/02/24
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1398/02/26
گیاهان
مجید اسکندری

یکشنبه
1398/02/29
زبان
شاهین سبحانی


سه شنبه
1398/02/31
امتحان پستانداران
ساعت 16:30

سه شنبه
1398/02/31
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1398/03/02
زبان
شاهین سبحانی

یکشنبه
1398/03/05
مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری

پنجشنبه
1398/03/09
زبان
شاهین سبحانی

یکشنبه
1398/03/12
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

یکشنبه
1398/03/19
امتحان گیاهان
ساعت 16:30

یکشنبه
1398/03/19
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1398/03/21
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

پنجشنبه
1398/03/23
سفر درس کوهپیمایی

جمعه
1398/03/24
سفر درس کوهپیمایی

یکشنبه
1398/03/26
امتحان اقوام
ساعت 16:30

یکشنبه
1398/03/26
زبان
شاهین سبحانی

سه شنبه
1398/03/28
زبان
شاهین سبحانی

پنجشنبه
1398/03/30
زبان
شاهین سبحانی

جمعه
1398/03/31
بازدید درس گیاهان

یکشنبه
1398/04/02
امتحان گیاهان
ساعت 16:30

یکشنبه
1398/04/02
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

یکشنبه
1398/04/04
امتحان زبان
16:30

سه شنبه
1398/04/04
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

پنجشنبه
1398/04/06
سفر درس گردشگری آبی ساحلی

جمعه
1398/04/07
سفر درس گردشگری آبی ساحلی

 

یکشنبه
1398/04/09
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

یکشنبه
1398/04/16
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/04/18
عکاسی
مهدی نبی یان

پنجشنبه
1398/04/20
عکاسی - 14 الی 20
مهدی نبی یان

یکشنبه
1398/04/23
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/04/25
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

پنجشنبه
1398/04/27
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

یکشنبه
1398/04/30
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/05/01
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

پنجشنبه
1398/05/03
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

یکشنبه
1398/05/06
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/05/08
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

پنجشنبه
1398/05/10
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

جمعه
1398/05/11
بازدید درس عکاسی
--

یکشنبه
1398/05/13
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

سه شنبه
1398/05/15
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

پنجشنبه
1398/05/17
خزندگان الی 18:30
کامران کمالی

یکشنبه
1398/05/20
فنون و مهارت ها
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/05/22
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

پنجشنبه
1398/05/24
خزندگان الی 18:30
کامران کمالی

جمعه
1398/05/25
بازدید درس خزندگان
--
پنجشنبه
1398/05/31
پروژه
مسعود جامسون

یکشنبه
1398/06/03
امتحان کمک ها
16:30

یکشنبه
1398/06/03
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

سه شنبه
1398/06/05
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

پنجشنبه
1398/06/07
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

یکشنبه
1398/06/10
امتحان خزندگان
16:30

یکشنبه
1398/06/10
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/06/12
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

پنج شنبه
1398/06/14
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

یکشنبه
1398/06/24
امتحان فنون و مهارت ها
16:30

یکشنبه
1398/06/24
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

سه شنبه
1398/06/26
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

پنجشنبه
1398/06/28
سفر درس مناطق حفاظت شده
--

جمعه
1398/06/29
سفر درس مناطق حفاظت شده
--

یکشنبه
1398/06/31
 سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

سه شنبه
1398/07/02
 سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر


مطلب را به اشتراک بگذارید به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
برچسب ها
نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :