برنامه کلاسی دوره 37 راهنمایان اکوتوریسم
دوشنبه
1397/09/05
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

چهارشنبه
1397/09/07
اکوسیتم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

شنبه
1397/09/10
اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری

دوشنبه
1397/09/12
اکولوژی
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/09/12
اکولوژی
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/09/14
اکولوژی
کامران کمالی

شنبه
1397/09/17
اکولوژی
کامران کمالی

دوشنبه
1397/09/19
اکولوژی
کامران کمالی

چهارشنبه
1397/09/21
مناطق حفاظت شده
داودملکی

شنبه
1397/09/24
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

دوشنبه
1397/09/26
امتحان اکولوژی
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/09/26
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

چهارشنبه
1397/09/28
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

شنبه
1397/10/01
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/10/03
امتحان مبانی اکوتوریسم
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/10/03
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

چهارشنبه
1397/10/05
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

شنبه
1397/10/08
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/10/10
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


چهارشنبه
1397/10/12
استقرار در طبیعت
محمود سخت بازشنبه
1397/10/15
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/10/17
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

چهارشنبه
1397/10/19
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

شنبه
1397/10/22
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

دوشنبه
1397/10/24
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

چهارشنبه
1397/10/26
تجهیزات
مجتبی نوررمحمدی

شنبه
1397/10/29
نجوم
کاظم کوکرم

دوشنبه
1397/11/01
امتحان زمین شناسی
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/11/01
نجوم
کاظم کوکرم

چهارشنبه
1397/11/03
فلسفه سفر
حسین عبدالهی

پنجشنبه
1397/11/04
سفر درس مبانی اکوتوریسم


جمعه
1397/11/05
سفر درس مبانی اکوتوریسم


شنبه
1397/11/06
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

دوشنبه
1397/11/08
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

چهارشنبه
1397/11/10
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

 

شنبه
1397/11/13
پروژه
مسعود جامسون


چهارشنبه
1397/11/17
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

چهارشنبه
1397/11/24
قوانین و مقررات تورگردانی
محمدمنظرنژاد

شنبه
1397/11/27
پرندگان
پرویز بختیاری


دوشنبه
1397/11/29
امتحان حشرات و پروانه ها
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/11/29
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

چهارشنبه
1397/12/01
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

شنبه
1397/12/04
پرندگان
پرویز بختیاری

دوشنبه
1397/12/06
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


چهارشنبه
1397/12/08
تاریخ معاصر
علی چراغی


شنبه
1397/12/11
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری


دوشنبه
1397/12/13
امتحان قوانین و مقررات تورگردانی
16:30


دوشنبه
1397/12/13
تاریخ معاصر
علی چراغی


چهارشنبه
1397/12/15
تاریخ معاصر
علی چراغی


پنجشنبه
1397/12/16
بازدید درس پرندگان
پرویز بختیاری


شنبه
1397/12/18
تاریخ معاصر
علی چراغی


دوشنبه
1397/12/20
امتحان پرندگان
16:30


دوشنبه
1397/12/20
پروژه
مسعود جامسون


چهارشنبه
1397/12/22
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

شنبه
1398/01/17
عکاسی
مهدی نبی یان

دوشنبه
1398/01/19
روحیات ملل
ایمان رویین دژی

چهارشنبه
1398/01/21
روحیات ملل
ایمان رویین دژی


جمعه
1398/01/23
بازدید درس عکاسی


شنبه
1398/01/24
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی

دوشنبه
1398/01/26
امتحان تاریخ
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/01/26
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی

چهارشنبه
1398/01/28
آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی


پنجشنبه
1398/01/29
سفردرس پستانداران


جمعه
1398/01/30
سفر درس پستانداران


دوشنبه
1398/02/02
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

چهارشنبه
1398/02/04
آداب معاشرت و اخلاق حرفه ای
جلال نصیریان

شنبه
1398/02/07
پروژه
مسعود جامسون


دوشنبه
1398/02/09
امتحان پستانداران
ساعت 16:30


دوشنبه
1398/02/09
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

چهارشنبه
1398/02/11
آداب معاشرت و اخلاق حرفه ای
جلال نصیریان

پنج شنبه
1398/02/12
سفر درس استقرار در طبیعت


جمعه
1398/02/13
سفر و امتحان درس استقرار شنبه
1398/02/14
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

دوشنبه
1398/02/16
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی


چهارشنبه
1398/02/18
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

شنبه
1398/02/21
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

دوشنبه
1398/02/23
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی

چهارشنبه
1398/02/25
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

جمعه
1398/02/27
بازدید درس گیاهان


شنبه
1398/02/28
زبان
شاهین سبحانی


دوشنبه
1398/02/30
امتحان درس گیاهان
ساعت 16:30

دوشنبه
1398/02/30
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی


چهارشنبه
1398/03/01
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


شنبه
1398/03/04
مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری


چهارشنبه
1398/03/08
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


شنبه
1398/03/11
آشنایی با فرهنگ و اقوام
علی چراغی


شنبه
1398/03/18
فنون و مهارت ها
رضا دانشور


دوشنبه
1398/03/20
امتحان روحیات
ساعت 16:30
دوشنبه
1398/03/20
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1398/03/22
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


شنبه
1398/03/25
فنون و مهارت ها
رضا دانشور


دوشنبه
1398/03/27
امتحان اقوام و عشایر
ساعت 16:30


دوشنبه
1398/03/27
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1398/03/29
زبان تخصصی
شاهین سبحانی


شنبه
1398/04/01
فنون و مهارت ها
محمد رضا دانشور

دوشنبه
1398/04/03
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/04/05
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

دوشنبه
1398/04/10
فنون و مهارت ها
محمد رضا دانشور

چهارشنبه
1398/04/12
زبان تخصصی
شاهین سبحانی

چهارشنبه
1398/04/12
امتحان زبان تخصصی
شاهین سبحانی

شنبه
1398/04/15
فنون و مهارت ها
محمد رضا دانشور

دوشنبه
1398/04/17
عکاسی
مهدی نبی یان

چهارشنبه
1398/04/19
عکاسی
مهدی نبی یان

شنبه
1398/04/22
سخنوری و فن بیان
محمد رضا دانشور

دوشنبه
1398/04/24
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

چهارشنبه
1398/04/26
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

پنجشنبه
1398/04/27
سفر گردشگری آبی
 

جمعه
1398/04/28
سفر گردشگری آبی
 

شنبه
1398/04/29
سخنوری و فن بیان
محمد رضا دانشور

دوشنبه
1398/04/31
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/05/02
عکاسی
مهدی نبی یان

جمعه
1398/05/04
بازدید عکاسی
--

شنبه
1398/05/05
پروژه
مسعود جامسون

دوشنبه
1398/05/07
امتحان فنون و مهارت ها
16:30

دوشنبه
1398/05/07
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/05/09
کمک ههای اولیه
محمد نبی خانی

پنجشنبه
1398/05/10
سفر درس کوهپیمایی
--

جمعه
1398/05/11
سفر درس کوهپیمایی
--

شنبه
1398/05/12
خزندگان 16:30الی 21:00
کامران کمالی

دوشنبه
1398/05/14
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

چهارشنبه
1398/05/16
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

شنبه
1398/05/19
خزندگان 16:30الی 21:00
کامران کمالی

چهارشنبه
1398/05/23
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

دوشنبه
1398/05/28
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

چهارشنبه
1398/05/30
فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

شنبه
1398/06/02
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

دوشنبه
1398/06/04
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

چهارشنبه
1398/06/06
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

شنبه
1398/06/09
کمک های اولیه
محمد نبی خانی

دوشنبه
1398/06/11
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

چهارشنبه
1398/06/13
امتحان خزندگان
16:30

چهارشنبه
1398/06/13
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

پنجشنبه
1398/06/14
سفر درس مناطق حفاظت شده
--

جمعه
1398/06/15
سفر درس مناطق حفاظت شده
--

شنبه
1398/06/23
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

دوشنبه
1398/06/25
امتحان کمک ها
16:30

دوشنبه
1398/06/25
میراث فرهنگی
آرش نورآقایی

جمعه
1398/06/29
بازدید درس خزندگان
--


مطلب را به اشتراک بگذارید به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
برچسب ها
نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :