برنامه کلاسی دوره 41 اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 41 اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 41 راهنمایان اکوتوریسم

 

مهر

 

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 98/07/13
 افتتاحیه
یکشنبه 98/07/14 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
سه شنبه
98/07/16 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
پنجشنبه 98/07/18 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
یکشنبه 98/07/21 اکولوژی کامران کمالی
سه شنبه
98/07/23

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکولوژی

16:30

کامران کمالی

پنجشنبه 98/07/25 اکولوژی کامران کمالی
یکشنبه 98/07/28 اکولوژی
کامران کمالی
سه شنبه
98/07/30 -- --

 

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 98/08/02 تجهیزات حسین ابراهیمی
 یکشنبه 98/08/12

امتحان اکولوژی

جغرافیای کوهستان

16:30

سعید صبور

 سه شنبه
98/08/14
اکوسیستم ها  و جغرافیای جانوری
 علیرضا نادری
چهارشنبه
98/08/15
 سفر درس مبانی اکوتوریسم
--
 پنجشنبه 98/08/16
سفر درس مبانی اکوتوریسم  --
جمعه
98/08/17
سفر درس مبانی اکوتوریسم  --
یکشنبه
 98/08/19 اکوسیستم ها و حغرافیای جانوری
علیرضا نادری
 سه شنبه
 98/08/21 اکوسیستم ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
 پنجشنبه 98/08/23
جغرافیای کوهستان
سعید صبور
 یکشنبه 98/08/26
زمین شناسی
کیمیا عجایبی
 سه شنبه
98/08/28
 مناطق حفاظت شده
داوود ملکی
 پنجشنبه 98/08/30
فلسفه سفر
حسین عبداللهی

 

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 98/09/03 زمین شناسی
کیمیا عجایبی
پنجشنبه
98/09/07
زمین شناسی
کیمیا عجایبی
یکشنبه
98/09/10
زمین شناسی
کیمیا عجایبی
سه شنبه
98/09/12
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز
پنجشنبه
98/09/14
مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری
یکشنبه
98/09/17

امتحان زمین شناسی

استقرار در طبیعت

16:30

محمود سخت باز

 سه شنبه
98/09/19
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز
پنجشنبه 98/09/21
سفر درس استقرار در طبیعت
--
جمعه
98/09/22
سفر درس استقرار در طبیعت
--
یکشنبه 98/09/24
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
سه شنبه
98/09/26
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه 98/09/28
پروژه
مسعود جامسون

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 98/10/01 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
سه شنبه
98/10/03
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه
98/10/05
آشنایی با حشرات
علیرضا نادری
یکشنبه
98/10/08
آشنایی با حشرات
علیرضا نادری
سه شنبه
98/10/10
قوانین و مقررات تورگردانی 17:30
محمد منظرنژاد
پنجشنبه
98/10/12
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
یکشنبه
98/10/15

امتحان حشرات

پرندگان

16:30

پرویز بختیاری

سه شنبه
98/10/17
قوانین و مقررات تورگردانی 17:30
محمد منظرنژاد
پنجشنبه
98/10/19
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
یکشنبه 98/10/22

امتحان قوانین و مقررات

پرندگان

16:30

پرویز بختیاری

سه شنبه
98/10/24
تاریخ معاصر
کامران کشیری
پنجشنبه 98/10/26
تاریخ معاصر
کامران کشیری
یکشنبه
 98/10/29 پرندگان
پرویز بختیاری

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
سه شنبه
98/11/01 تاریخ معاصر
کامران کشیری
پنجشنبه
98/11/03
تاریخ معاصر
کامران کشیری
جمعه
98/11/04
بازدید درس پرندگان
--
یکشنبه
98/11/06
اقوام و عشایر
علی چراغی
سه شنبه 98/11/08

امتحان پرندگان

گیاهان

 16:30

مجید اسکندری

یکشنبه 98/11/13
 اقوام و عشایر
علی چراغی
 سه شنبه
98/11/15

امتحان تاریخ معاصر

گیاهان

16:30

مجید اسکندری

 پنجشنبه 98/11/17
گیاهان مجید اسکندری
 یکشنبه 98/11/20
گیاهان
مجید اسکندری
 یکشنبه 98/11/27
 اقوام و عشایر
علی چراغی
 سه شنبه
98/11/29
 عکاسی مهدی نبی یان
 پنجشنبه 98/12/01
 عکاسی  مهدی نبی یان
جمعه
 98/12/02 بازدید گیاهان
--

 مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام