زبان تخصصی
عنوان درس : زبان تخصصی

عنوان لاتین درس : ABC of ٍEcotourism

این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984122
تاریخ شروع : 1398/08/11       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 24
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,600,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984221
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 24
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,600,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984321
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 24
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,600,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 980511
تاریخ شروع : 1398/10/21       تاریخ پایان : 1399/10/21
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 39
ظرفیت : 30
مبلغ : 2,700,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری