برنامه کلاسی دوره 43 اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 43 اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 43 راهنمایان اکوتوریسم (راهنمایان طبیعت‌گردی)

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/10/18
افتتاحیه
--
شنبه
98/10/21
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
دوشنبه
98/10/23
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
چهارشنبه
98/10/25
اکوسیستم ها
علیرضا نادری
شنبه
98/10/28
مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
دوشنبه
98/10/30
اکوسیستم ها
علیرضا نادری

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/11/02 اکوسیستم ها
علیرضا نادری
 شنبه 98/11/05
اکولوژی
کامران کمالی
 دوشنبه 98/11/07

اکولوژی

امتحان مبانی

کامران کمالی

13:15

 شنبه 98/11/12
 اکولوژی  کامران کمالی
 دوشنبه 98/11/14
مناطق حفاظت شده
داوود ملکی
 چهارشنبه  98/11/16 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 شنبه 98/11/19
اکولوژی
کامران کمالی
 دوشنبه 98/11/21

قوانین و مقررات تورگردانی

امتحان اکولوژی

محمد منظرنژاد

13:15

شنبه 98/11/26
تجهیزات سفر طبیعتگردی
حسین ابراهیمی
 دوشنبه 98/11/28
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 چهارشنبه 98/11/30
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

 

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
98/12/03 جغرافیای کوهستان
سعید صبور
دوشنبه 98/12/05

پروژه

مسعود جامسون

 چهارشنبه 98/12/07
حغرافیای کوهستان
سعید صبور
شنبه 98/12/10
جغرافیای کوهستان
سعید صبور
 دوشنبه 98/12/12
زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
چهارشنبه 98/12/14
زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
 دوشنبه 98/12/19
زمین‌شناسی کیمیا عجایبی
 چهارشنبه 98/12/21 زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام