برنامه کلاسی دوره 43 اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 43 اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 43 راهنمایان اکوتوریسم (راهنمایان طبیعت‌گردی)

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/10/18
افتتاحیه
--
شنبه
98/10/21
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
دوشنبه
98/10/23
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
چهارشنبه
98/10/25
آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری
شنبه
98/10/28
مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
دوشنبه
98/10/30
آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/11/02 آشنایی با اکوسیستم‌های ایران و جهان
علیرضا نادری
 شنبه 98/11/05
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
 دوشنبه 98/11/07

اکولوژی و حفاظت

امتحان مبانی اکوتوریسم

کامران کمالی

13:15

 شنبه 98/11/12
 اکولوژی و حفاظت
 کامران کمالی
 دوشنبه 98/11/14
آشنایی با مناطق حفاظت شده
داوود ملکی
 چهارشنبه  98/11/16 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 شنبه 98/11/19
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
 دوشنبه 98/11/21

قوانین و مقررات تورگردانی

امتحان اکولوژی

محمد منظرنژاد

13:15

شنبه 98/11/26
تجهیزات طبیعتگردی و کوهپیمایی
حسین ابراهیمی
 دوشنبه 98/11/28
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 چهارشنبه 98/11/30
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
98/12/03 جغرافیای کوهستان
سعید صبور
دوشنبه 98/12/05

پروژه

مسعود جامسون

 چهارشنبه 98/12/07
حغرافیای کوهستان
سعید صبور
شنبه 98/12/10
جغرافیای کوهستان
سعید صبور
 دوشنبه 98/12/12
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
چهارشنبه 98/12/14
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
 دوشنبه 98/12/19
آشنایی با زمین‌شناسی کیمیا عجایبی
 چهارشنبه 98/12/21 آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 99/01/25

شناخت صنعت گردشگری

17 الی 20

اشکان بروج
چهارشنبه 99/01/27

شناخت صنعت گردشگری

17 الی 20

اشکان بروج
شنبه 99/01/30

شناخت صنعت گردشگری

17 الی 20

اشکان بروج

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
99/02/01

شناخت صنعت گردشگری

17 الی 20

اشکان بروج
چهارشنبه 99/02/03
عکاسی از حیات وحش و طبیعت
نیما عربشاهی
 شنبه 99/02/06
 عکاسی از حیات وحش و طبیعت
نیما عربشاهی
دوشنبه 99/02/08
عکاسی از حیات وحش و طبیعت
نیما عربشاهی
چهارشنبه 99/02/10
آشنایی با پستانداران ایران
19 الی 22
شهاب چراغی
شنبه 99/02/13

آشنایی باپستانداران ایران

19 الی 22

شهاب چراغی
دوشنبه 99/02/15

آشنایی با پستانداران ایران

19 الی 22

شهاب چراغی
 چهارشنبه 99/02/17
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه 99/02/20

آشنایی با پستانداران ایران

19 الی 22

شهاب چراغی
 دوشنبه 99/02/22
آشنایی با نجوم و صورفلکی
ناصر کاوه‌فیروز
 چهارشنبه 99/02/24
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه 99/02/27 آشنایی با نجوم و صورفلکی
ناصر کاوه‌فیروز
 دوشنبه 99/02/29
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 چهارشنبه  99/02/31 آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 99/03/10
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
دوشنبه 99/03/12
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
شنبه 99/03/17
تاریخ معاصر
طه ولی‌زاده
دوشنبه 99/03/19
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
چهارشنبه 99/03/21
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه 99/03/24
تاریخ معاصر
طه ولی‌زاده
 دوشنبه 99/03/26
فنون و مهارت‌ها تورگردانی
مهسا مطهر
شنبه 99/03/31
تاریخ معاصر
طه ‌ولی‌زاده

تیر

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 99/04/02
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
چهارشنبه 99/04/04
تاریخ معاصر
طه ‌ولی‌زاده
شنبه 99/04/07
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
دوشنبه 99/04/09
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
چهارشنبه  99/04/11  سخنوری و فن‌بیان   مهسا مطهر
شنبه  99/04/14  سخنوری و فن‌بیان  مهسا مطهر
دوشنبه  99/04/16   گردشگری آبی ساحلی کیانوش محرابی
چهارشنبه  99/04/18  کاربرد فناوری اطلاعات در سفر اشکان بروج 
 شنبه 99/04/21  سخنوری و فن‌بیان  مهسا مطهر 
دوشنبه  99/04/23   گردشگری آبی ساحلی کیانوش محرابی 
چهارشنبه  99/04/25  آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در گردشگری
مهسا مطهر
شنبه  99/04/28  آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در گردشگری مهسا مطهر

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
99/05/01
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی
 شنبه 99/05/04

آشنایی با حشرات و بندپایان

ساعت 14 الی 17

علیرضا نادری
 دوشنبه 99/05/06

آشنایی با حشرات و بندپایان

ساعت 14 الی 17

علیرضا نادری
 چهارشنبه 99/05/08
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
 کامران کمالی
شنبه 99/05/11
آشنایی با روحیات ملل
ایمان روئین‌دژی
 دوشنبه 99/05/13
آشنایی با روحیات ملل
ایمان روئین‌دژی
 چهارشنبه 99/05/15
آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی
 دوشنبه 99/05/20
اصول تفسیر میراث
میثم امامی
 چهارشنبه 99/05/22
اصول تفسیر میراث
 میثم امامی
 شنبه  99/05/25 اصول تفسیر میراث
 میثم امامی
 دوشنبه 99/05/27
آشنایی روحیات ملل
 ایمان روئین‌دژی
 چهارشنبه 99/05/29
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 99/06/01
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
 دوشنبه 99/06/03
اقوام و عشایر ایران‌زمین
کیومرث فلاحی
 چهارشنبه 99/06/05
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
 دوشنبه 99/06/10
اقوام و عشایر ایران‌زمین
کیومرث فلاحی
 چهارشنبه 99/06/12
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
شنبه 99/06/15

آشنایی با پرندگان ایران

15 الی 18

پرویز بختیاری
دوشنبه 99/06/17
اقوام و عشایر ایران‌زمین
کیومرث فلاحی
چهارشنبه 99/06/19

آشنایی با پرندگان ایران

15 الی 18

پرویز بختیاری
 شنبه 99/06/22

آشنایی با پرندگان ایران

15 الی 18

پرویز بختیاری
 دوشنبه 99/06/24
اقوام و عشایر ایران‌زمین
کیومرث فلاحی
چهارشنبه
99/06/26
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
 شنبه 99/06/29
زبان تخصصی
 شاهین سبحانی
دوشنبه
99/06/31
 اقوام و عشایر ایران زمین
کیومرث فلاحی

 

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 99/07/02
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
 شنبه 99/07/05
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
دوشنبه
99/07/07
 اقوام و عشایر ایران زمین
کیومرث فلاحی
چهارشنبه
99/07/09
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
پنجشنبه 99/07/10
سفر کوهپیمایی
حسین ابراهیمی
جمعه
99/07/11
شنبه
99/07/12
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
یکشنبه 99/07/13
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
دوشنبه 99/07/14
اقوام و عشایر ایران
کیومرث فلاحی
چهارشنبه 99/07/16
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
شنبه 99/07/19
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
یکشنبه
 99/07/20 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
دوشنبه
99/07/21
اقوام و عشایر ایران زمین
کیومرث فلاحی
سه‌شنبه 99/07/22
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
دوشنبه 99/07/28
اقوام و عشایر ایران زمین
کیومرث فلاحی
چهارشنبه
 99/07/30 زبان تخصصی
شاهین سبحانی

 

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 99/08/05

آشنایی با نجوم و صور فلکی

امتحان شناخت صنعت

کاظم کوکرم

14:00 الی 13:30

 چهارشنبه 99/08/07

آشنایی با نجوم و صور فلکی

20:30 الی 17:30

کاظم کوکرم
شنبه
99/08/10
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
کیومرث فلاحی
دوشنبه
99/08/12

امتحان پستانداران

14:00 الی 13:30

شنبه
99/08/17
تجربه‌ی سفر
حسین عبداللهی
دوشنبه
99/08/19

کمک‌های اولیه

امتحان زمین‌شناسی

محمد نبی‌خانی

14:00 الی 13:30

چهارشنبه
99/08/21
کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
 شنبه 99/08/24
کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
دوشنبه 99/08/26

کمک‌های اولیه

امتحان فنون و مهارت‌ها

محمد نبی‌خانی

14:00 الی 13:30

چهارشنبه
99/08/28
 کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی

 

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 99/09/03
امتحان خزندگان و دوزیستان
14:00 الی 13:30
دوشنبه
99/09/10
امتحان حشرات و بندپایان
14:00 الی 13:30

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 99/10/01
امتحان گیاهان
14:00 الی 13:30
دوشنبه
99/10/15
امتحان پرندگان
14:00 الی 13:30 
 دوشنبه 99/10/22
امتحان زبان
14:00 الی 13:30 

دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


دوره 43 راهنمایان اکوتوریسمراهنمایان طبیعت‌گردیبرنامه کلاسیکاربرد فناوری اطلاعات در سفرمدیریت بحران و کمک‌های اولیهالگوهای رفتاری در گردشگریاصول تفسیر میراثآشنایی با پستانداران ایرانزبان تخصصی اکوتوریسمآشنایی با گیاهان ایراناقوام و عشایر ایرانآشنایی با خزندگان و دوزیستانفن بیان و سخنوریعکاسی از حیات وحشفنون و مهارت‌های تورگردانیآشنایی با پرندگانشناخت صنعت گردشگریتاریخ معاصر ایرانآشنایی با نجوم و صورفلکیگردشگری آبی ساحلیحشرات و بندپایانپروانه‌های ایران و پروانه‌نگریقوانین و مقررات تورگردانیشناخت روحیات مللآشنایی با زمین شناسیآشنایی با مناطق حفاظت شدهمبانی اکوتوریسماکولوژی و حفاظتکوهپیماییآشنایی با اکوسیستم‌های ایرانجغرافیای کوهستانآشنایی با میراث فرهنگیتجهیزات طبیعت‌گردیشهاب چراغیعلیرضا نادریکامران کمالیداوود ملکیحسین ابراهیمیمحمد منظرنژادمسعود جامسونکیمیا عجایبیسعید صبوراشکان بروجنیما عربشاهیمهسا مطهرناصر کاوه‌فیروزآشنایی با گیاهان ایرانمجید اسکندریآشنایی با پرندگان ایرانپرویز بختیاریکیومرث فلاحی

پیام های کاربران


كبكاب
من مي خوام دوره راهنمايان اكو توريسم را شركت كنم راهنمايي بفرماييد كلاسها چه روزهايي است
پاسخ مدیر سایت :
سلام
برای اطلاع از دوره‌های پیش رو در موسسه طبیعت می‌توانید به صفحه رویدادهای موسسه طبیعت رجوع نمایید.

ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :