برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
98/10/21
افتتاحیه
--
دوشنبه
98/10/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
چهارشنبه
98/10/25
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
شنبه
98/10/28
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری
دوشنبه
98/10/30
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/11/02 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 شنبه 98/11/05
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری
 دوشنبه 98/11/07
جغرافیای جهان‌گردی
نیما آذری
 شنبه 98/11/12
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری
 دوشنبه 98/11/14
جغرافیای جهانگردی
نیما آذری
 چهارشنبه  98/11/16 جغرافیای جهان‌گردی
نیما آذری
 شنبه 98/11/19
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری
 دوشنبه 98/11/21
جغرافیای جهان‌گردی
نیما آذری
شنبه 98/11/26
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری
 دوشنبه 98/11/28
تجربه سفر
حسین عبداللهی
 چهارشنبه 98/11/30
جغرافیای جهانگردی
نیما آذری

 

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
98/12/03 اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری
دوشنبه 98/12/05
جغرافیای جهان‌گردی
نیما آذری
چهارشنبه 98/12/07
 
شنبه 98/12/10 اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری
دوشنبه 98/12/12

نقشه‌خوانی و GPS

محمد نبی‌خانی

چهارشنبه 98/12/14
جغرافیای جهان‌گردی
نیما آذری
دوشنبه 98/12/19
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری
چهارشنبه 98/12/21
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام