برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
98/10/21
افتتاحیه
--
دوشنبه
98/10/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
چهارشنبه
98/10/25
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
شنبه
98/10/28
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه
98/10/30
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/11/02 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 شنبه 98/11/05
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 98/11/07
جغرافیای جهان‌گردی
نیما آذری
 شنبه 98/11/12
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 98/11/14
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
 چهارشنبه  98/11/16 جغرافیای گردشگری
نیما آذری
 شنبه 98/11/19
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 98/11/21
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
شنبه 98/11/26
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 98/11/28
تجربه سفر
حسین عبداللهی
 چهارشنبه 98/11/30
جغرافیای گردشگری
نیما آذری

 

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
98/12/03 اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه 98/12/05
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
چهارشنبه 98/12/07
 
شنبه 98/12/10 اماکن تاریخی ایران و معماری
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه 98/12/12

نقشه‌خوانی و GPS

محمد نبی‌خانی

چهارشنبه 98/12/14
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
دوشنبه 98/12/19
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
چهارشنبه 98/12/21
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

 

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
99/01/23 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه 99/01/24
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
دوشنبه 99/01/25
آشنایی با موزه‌ها
ایمان روئین‌دژی
چهارشنبه 99/01/27 آشنایی با موزه‌ها
ایمان روئین‌دژی
شنبه 99/01/30
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه 99/01/31
جغرافیای گردشگری
نیما آذری

 

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
99/02/01 قوانین و مقررات تورگردانی
مجمد منظرنژاد
چهارشنبه 99/02/03
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
شنبه 99/02/06
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه 99/02/08 قوانین ومقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
چهارشنبه 99/02/10
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
شنبه 99/02/13
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/02/15
 صنایع دستی وهنرهای سنتی
نوید کاشانی
 چهارشنبه 99/02/17
صنایع دستی و هنرهای سنتی
نوید کاشانی
 شنبه 99/02/20
 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/02/22
صنایع دستی و هنرهای سنتی
نوید کاشانی
 چهارشنبه 99/02/24
 صنایع دستی وهنرهای سنتی
نوید کاشانی
 شنبه 99/02/27
 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/02/29

 مبانی اکوتوریسم

19 الی 22

شهاب چراغی
 چهارشنبه 99/02/31

مبانی اکوتوریسم

19 الی 22

 شهاب چراغی


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 

 

 

فرم مشاوره دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

نام 
نام خانوادگی 
شماره همراه