برنامه کلاسی دوره 44 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 44 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 44 راهنمایان اکوتوریسم

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
99/05/04 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
دوشنبه 99/05/06
 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
چهارشنبه 99/05/08
 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
شنبه 99/05/11
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوران
علیرضا نادری
دوشنبه
 99/05/13 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوران   علیرضا نادری
چهارشنبه
99/05/15
اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوران   علیرضا نادری
دوشنبه
99/05/20
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
 چهارشنبه  99/05/22 اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
شنبه
99/05/25
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
 دوشنبه 99/05/27
مناطق حفاظت شده
داوود ملکی
 چهارشنبه 99/05/29
آشنایی با تچهیزات طبیعتگردی
 حسین ابراهیمی

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
99/06/01 آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
دوشنبه 99/06/03
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
چهارشنبه 99/06/05
اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
دوشنبه
99/06/10 آشنایی با زمین‌شناسی کیمیا عجایبی
چهارشنبه
99/06/12
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه
99/06/15
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 دوشنبه 99/06/17 آشنایی با حشرات و پروانه‌ها
علیرضا نادری
چهارشنبه
99/06/19
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
شنبه
99/06/22
 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 دوشنبه 99/06/24
آشنایی با حشرات و پروانه‌ها
علیرضا نادری
 چهارشنبه 99/06/26
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
شنبه
99/06/29
تاریخ معاصر
طه ولی‌زاده
دوشنبه
99/06/31
 زبان تخصصی
شاهین سبحانی

 

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 99/07/02
تاریخ معاصر
طه ولی‌زاده
 شنبه 99/07/05
تاریخ معاصر
طه ولی‌زاده
دوشنبه
99/07/07
تاریخ معاصر
طه ولی‌زاده
چهارشنبه
99/07/09
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه 99/07/10
سفر کوهپیمایی
حسین ابراهیمی
جمعه
99/07/11
شنبه
99/07/12
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
دوشنبه 99/07/14
آشنایی با نجوم و صود فلکی
کاظم کوکرم
چهارشنبه 99/07/16
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
شنبه 99/07/19
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
دوشنبه
99/07/21
آشنایی با نجوم و صور فلکی
کاظم کوکرم
چهارشنبه
99/07/23
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
دوشنبه 99/07/28
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
چهارشنبه
 99/07/30 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

 

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 99/08/05

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

چهارشنبه 99/08/07
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
شنبه
99/08/10

آشنایی با پرندگان ایران

پرویز بختیاری
دوشنبه
99/08/12

امتحان اکوسیستم‌ها و حشرات

شناخت صنعت گردشگری

17:00 الی 16:30

اشکان بروج

شنبه
99/08/17
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری
دوشنبه
99/08/19

امتحان شناخت صنعت

زبان تخصصی

17:00 الی 16:30

شاهین سبحانی

چهارشنبه 99/08/21
جلسه پرسش و پاسخ
محمد اسدی
شنبه 99/08/24
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری
دوشنبه 99/08/26

امتحان قوانین و مقررات

فنون و مهارت‌های تورگردانی

17:00 الی 16:30

میثم امامی

چهارشنبه
99/08/28
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
جمعه
99/08/30
بازدید آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری

 

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
99/09/01
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
دوشنبه
99/09/03

امتجان مبانی اکوتوریسم

فنون و مهارت‌های تورگردانی

17:00 الی 16:30

میثم امامی

چهارشنبه
99/09/05
 آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
شنبه
99/09/08
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
دوشنبه
99/09/10

امتحان گیاهان

فنون و مهارت‌های تورگردانی

17:00 الی 16:30

میثم امامی

چهارشنبه 99/09/12
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
دوشنبه 99/09/17
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
چهارشنبه
99/09/19
عکاسی از حیات وحش
مهدی نبی‌یان
شنبه
99/09/22
عکاسی از حیات وحش
مهدی نبی‌یان
 دوشنبه 99/09/24

 امتحان زمین‌شناسی

فنون و مهارت‌های تورگردانی

17:00 الی 16:30

میثم امامی

 چهارشنبه 99/09/26
عکاسی از حیات وحش
مهدی نبی‌یان
شنبه
99/09/29
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

دی

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
99/10/01
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
 چهارشنبه 99/10/03
سخنوری و فن بیان  مهسا مطهر
 شنیه 99/10/06
سخنوری و فن بیان   مهسا مطهر
 دوشنبه 99/10/08

امتحان اکولوژی  

فنون و مهارت‌های تورگردانی

17:00 الی 16:00

میثم امامی

 چهارشنبه 99/10/10
آشنایی با جغرافیای کوهستان   سعید صبور
 شنبه 99/10/13
آداب معاشرت در گردشگری
مهسا مطهر
 دوشنبه 99/10/15
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
 چهارشنبه 99/10/17
 آداب معاشرت در گردشگری
مهسا مطهر
 شنبه  99/10/20  زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی  
دوشنبه
99/10/22

امتحان پرندگان

زبان تخصصی اکوتوریسم

17:00 الی 16:00

شاهین سبحانی

 چهارشنبه  99/10/24 فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
دوشنبه 99/10/29
 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
 چهارشنبه 99/11/01 فرهنگ اقوام و عشایر ایران علی چراغی
 شنیه 99/11/04 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
 دوشنبه 99/11/06 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
 چهارشنبه 99/11/08 فرهنگ اقوام و عشایر ایران علی چراغی
 شنبه 99/11/11 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
 دوشنبه 99/11/13

امتحان پستانداران

زبان تخصصی اکوتوریسم

17:00 الی 16:00

شاهین سبحانی

 چهارشنبه 99/11/15 فرهنگ اقوام و عشایر ایران علی چراغی
 شنبه 99/11/18 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر اشکان بروج
دوشنبه
99/11/20

امتحان زبان 

فرهنگ اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:00 

علی چراغی

شنبه 99/11/25 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر اشکان بروج
دوشنبه  99/11/27   فرهنگ اقوام و عشایر ایران علی چراغی 
چهارشنبه  99/11/29  کاربرد فناوری اطلاعات در سفر اشکان بروج 

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
 شنیه 99/12/02 فرهنگ اقوام و عشایر ایران علی چراغی
 دوشنبه 99/12/04

امتحان اقوام و عشایر

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

17:00 الی 16:00

کامران کمالی

 چهارشنبه 99/12/06 آشنایی با خزندگان و دوزیستان
کامران کمالی
 شنبه 99/12/09 آشنایی با خزندگان و دوزیستان کامران کمالی
 دوشنبه 99/12/11

امتحان قوانین و مقررات

اصول تفسیر میراث

17:00 الی 16:00

ایمان رویین‌دژی

 چهارشنبه 99/12/13 اصول تفسیر میراث ایمان رویین‌دژی
 شنبه 99/12/16 اصول تفسیر میراث ایمان رویین‌دژی
دوشنبه
99/12/18

امتحان خزندگان و دوزیستان

پرسش و پاسخ

17:00 الی 16:00

محمد اسدی

چهارشنبه 99/12/20 تجربه سفر حسین عبداللهی

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
 شنیه 1400/01/14 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
 دوشنبه 1400/01/16

امتحان خزندگان

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

17:00 الی 16:00

طه ولی‌زاده

 چهارشنبه 1400/01/18 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
 شنبه 1400/01/21 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
 دوشنبه 1400/01/23 شناخت روحیات ملل
ایمان رویین‌دژی
 چهارشنبه 1400/01/25 شناخت روحیات ملل ایمان رویین‌دژی
 جمعه 1400/01/27
بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
 شنبه 1400/01/28 شناخت روحیات ملل ایمان رویین‌دژی
دوشنبه
1400/01/30 گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
 چهارشنبه 1400/02/01 گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
 شنبه 1400/02/04 امداد و نجات و کمک‌های اولیه محمد نبی‌خانی
 دوشنبه 1400/02/06 امداد و نجات و کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
 چهارشنبه 1400/02/08 شهاب چراغی سفر درس پستانداران
پنجشنبه
1400/02/09
 شنبه 1400/02/11 امداد و نجات و کمک‌های اولیه محمد نبی‌خانی
دوشنبه
1400/02/13 امداد و نجات و کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
 چهارشنبه 1400/02/15
امداد و نجات و کمک‌های اولیه
مجمد نبی‌خانی
جمعه
1400/02/17
کلاس عملی کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
شنبه
 1400/02/18 آشنایی با ماهیان و آبزیان
کیاوش گلزاریان‌پور
دوشنبه
1400/02/20
آشنایی با ماهیان و آبزیان   کیاوش گلزاریان‌پور 
چهارشنبه
 1400/02/22  GPS محمد نبی‌خانی
پنجشنبه
1400/02/30
سفر درس گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
جمعه
1400/02/31

دریافت مشاوره تخصصی رایگان
مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :