برنامه کلاسی دوره 34 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 34 راهنمایان اکوتوریسم
 
 
 
شنبه
1397/04/09
نجوم
کاظم کوکرم

دوشنبه
1397/04/11
نجوم
کاظم کوکرم

چهارشنبه
1397/04/13
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

شنبه
1397/04/16
استقرار در طبیعت
محمود سخت باز

چهارشنبه
1397/04/20
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

پنجشنبه
1397/04/21
سفر درس استقرار در طبیعت

جمعه
1397/04/22
سفر و امتحان درس استقرار

شنبه
1397/04/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

دوشنبه
1397/04/25
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

چهارشنبه
1397/04/27
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

شنبه
1397/04/30
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

دوشنبه
1397/05/01
امتحان شناخت صنعت گردشگری

دوشنبه
1397/05/01
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری


چهارشنبه
1397/05/03
حشرات و پروانه ها
علیرضا نادری

شنبه
1397/05/06
آشنایی با جغرافیای کوهستان
سعید صبور

دوشنبه
1397/05/08
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

چهارشنبه
1397/05/10
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

شنبه
1397/05/13
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

یکشنبه
1397/05/14
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج


دوشنبه
1397/05/15
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

چهارشنبه
1397/05/17
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

شنبه
1397/05/20
پروژه
مسعود جامسون

چهارشنبه
1397/05/24
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

شنبه
1397/05/27
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری

دوشنبه
1397/05/29
امتحان زمین شناسی

دوشنبه
1397/05/29
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری


شنبه
1397/06/03
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری


دوشنبه
1397/06/05
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری


چهارشنبه
1397/06/07
عکاسی

مهدی نبی یان


پنجشنبه
1397/06/08
سفر درس گیاهان

جمعه
1397/06/09
سفر درس گیاهان

شنبه
1397/06/10
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

دوشنبه
1397/06/12
امتحان گیاهان
16:30

دوشنبه
1397/06/12
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

چهارشنبه
1397/06/14
عکاسی
مهدی نبی یان

شنبه
1397/06/17
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

دوشنبه
1397/06/19
امتحان قوانین و مقررات
16:30

دوشنبه
1397/06/19
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

چهارشنبه
1397/06/21
عکاسی
مهدی نبی یان

شنبه
1397/06/24
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی

دوشنبه
1397/06/26
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی


چهارشنبه
1397/06/28
سفر درس پستانداران


پنجشنبه
1397/06/29
سفر درس پستانداران


جمعه
1397/06/30
سفر درس پستاندارانشنبه
1397/06/31
پروژه
مسعود جامسون


دوشنبه
1397/07/02
امتحان درس پستانداران
16:30


دوشنبه
1397/07/02
روحیات ملل
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/07/04
تاریخ معاصر
علی چراغی


شنبه
1397/07/07
تاریخ معاصر
علی چراغی


دوشنبه
1397/07/09
روحیات ملل
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/07/11
تاریخ معاصر
علی چراغی


شنبه
1397/07/14
تاریخ معاصر
علی چراغی


دوشنبه
1397/07/16
روحیات ملل
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/07/18
تجهیزات
مجتبی نورمحمدی


پنجشنبه
1397/07/19
برنامه عملی کوهپیمایی


جمعه
1397/07/20
برنامه عملی کوهپیمایی

 


شنبه
1397/07/21
پروژه
مسعود جامسون

دوشنبه
1397/07/23
امتحان تاریخ معاصر
ساعت 16:30

دوشنبه
1397/07/23
روحیات ملل
کیومرث فلاحی

چهارشنبه
1397/07/25
عنکبوتیان
علیرضا زمانی


شنبه
1397/07/28
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی

دوشنبه
1397/07/30
امتحان روحیات ملل
16:30

دوشنبه
1397/07/30
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی

چهارشنبه
1397/08/02
ارائه شناخت صنعت
اشکان بروج


جمعه
1397/08/04
بازدید عکاسیشنبه
1397/08/05
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی


دوشنبه
1397/08/07
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/08/09
اصول تفسیر میراث
ایمان رویین دژی


شنبه
1397/08/12
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری

دوشنبه
1397/08/14
امتحان اصول تفسیر میراث
16:30

دوشنبه
1397/08/14
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


شنبه
1397/08/19
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری


دوشنبه
1397/08/21
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/08/23
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1397/08/26
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری


دوشنبه
1397/08/28
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/08/30
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


جمعه
1397/09/02
سفر درس پرندگاندوشنبه
1397/09/05
امتحان درس پرندگان
16:30


دوشنبه
1397/09/05
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


دوشنبه
1397/09/07
آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی


شنبه
1397/09/10
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


دوشنبه
1397/09/12
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


چهارشنبه
1397/09/14
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


شنبه
1397/09/17
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


دوشنبه
1397/09/19
امتحان فرهنگ و اقوام
ساعت16:30


دوشنبه
1397/09/19
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


چهارشنبه
1397/09/21
زبان
شاهین سبحانی


شنبه
1397/09/24
فنون و مهارتهای تورگردانی
رضا دانشور


دوشنبه
1397/09/26
زبان
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1397/09/28
زبان
شاهین سبحانی

 

شنبه
1397/10/01
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور


دوشنبه
1397/10/03
زبان
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1397/10/05
زبان
شاهین سبحانی


جمعه
1397/10/07
بازدید موزه موسیقی
کیومرث فلاحی


شنبه
1397/10/08
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور


دوشنبه
1397/10/10
زبان
شاهین سبحانی


چهارشنبه
1397/10/12
زبان
شاهین سبحانی


شنبه
1397/10/15
زبان
شاهین سبحانی


دوشنبه
1397/10/17
سخنوری و فن بیان
رضا دانشور


چهارشنبه
1397/10/19
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج


پنجشنبه
1397/10/20
سفر درس مناطق حفاظت شده


جمعه
1397/10/21
سفر درس مناطق حفاظت شده


شنبه
1397/10/22
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج


دوشنبه
1397/10/24
امتحان زبان
ساعت 16:30


دوشنبه
1397/10/24
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج


چهارشنبه
1397/10/26
آشنایی با فرهنگ و اقوام
کیومرث فلاحی


جمعه
1397/10/28
بازدید درس عکاسی


شنبه
1397/10/29
پروژه
مسعود جامسون


دوشنبه
1397/11/01
امتحان فنون و مهارت ها
ساعت 16:30


دوشنبه
1397/11/01
کمک های اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


چهارشنبه
1397/11/03
خرندگان
کامران کمالی


جمعه
1397/11/05
بازدید درس فنون و مهارتها


شنبه
1397/11/06
خزندگان
کامران کمالی


دوشنبه
1397/11/08
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


چهارشنبه
1397/11/10
خزندگان
کامران کمالی

 

شنبه
1397/11/13
آداب و معاشرت
جلال نصیریان

 

دوشنبه
1397/11/15
امتحان اقوام و عشایر
ساعت 16:30


دوشنبه
1397/11/15
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


چهارشنبه
1397/11/17
آداب و معاشرت
جلال نصیریان


دوشنبه
1397/11/29
امتحان خزندگان
ساعت 16:30


دوشنبه
1397/11/29
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


پنجشنبه
1397/12/02
سفر کارورزی


جمعه
1397/12/03
سفر کارورزی


دوشنبه
1397/12/06
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


دوشنبه
1397/12/13
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


دوشنبه
1397/12/20
کمکهای اولیه
رمضان حاجی علی رضایی


دوشنبه
1397/12/20
امتحان کمکهای اولیه

ساعت 16:30مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام