برنامه کلاسی دوره 45 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 45 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی و درسی دوره 45 راهنمایان اکوتوریسم

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 99/08/25
افتتاحیه دوره
موسسه طبیعت
 سه‌شنبه 99/08/27
آشنایی با مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 پنجشنبه 99/08/29
آشنایی با مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 99/09/02
آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
سه‌شنبه
99/09/04
آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری
علیرضا نادری
 پنجشنبه 99/09/06
آشنایی با مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
یکشنبه
99/09/09
امتحان مبانی اکوتوریسم
آشنایی با اکوسیستم‌ها

16:00 الی 17:00

علیرضا نادری

 سه‌شنبه 99/09/11
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
 پنجشنبه 99/09/13
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
یکشنبه
99/09/16
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
سه‌شنبه
99/09/18
آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی
حسین ابراهیمی
پنجشنبه
99/09/20
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
کامران کمالی
یکشنبه
99/09/23
آشنایی با زمین‌شناسی و ژئوتوریسم
کیمیا عجایبی
 سه‌شنبه 99/09/25
آشنایی با نجوم و صورفلکی
کاظم کوکرم
 پنجشنبه 99/09/27
آشنایی با زمین‌شناسی و ژئوتوریسم
کیمیا عجایبی
 یکشنبه 99/09/30

 آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم

دی

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 99/10/02

آشنایی با زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

پنجشنبه
99/10/04
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
یکشنبه 99/10/07

امتحان اکولوژی

آشنایی با حشرات و پروانه‌ها

16:00 الی 17:00

علیرضا نادری

سه‌شنبه
99/10/09
آشنایی با حشرات و پروانه‌ها
علیرضا نادری
پنجشنبه 99/10/11
آشنایی با زمین‌شناسی
کیمیا عجایبی
یکشنبه 99/10/14

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

سه‌شنبه
99/10/16

امتحان زمین‌شناسی

عکاسی در طبیعت

16:00 الی 17:00

نیما عربشاهی

پنجشنبه
99/10/18
عکاسی در طبیعت
نیما عربشاهی
یکشنبه
99/10/21

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

سه‌شنبه
99/10/23

عکاسی در طبیعت

نیما عربشاهی

پنجشنبه 99/10/25
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
سه‌شنبه 99/10/30

امتحان اکوسیستم‌ها و حشرات 

شناحت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00 

اشکان بروج

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه
99/11/02 آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
یکشنبه 99/11/05 شناخت صنعت گردشگری اشکان بروج
سه‌شنبه
99/11/07 آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
پنجشنبه 99/11/09 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
یکشنبه 99/11/12

امتحان شناخت صنعت

آشنایی با گیاهان ایران

16:00 الی 17:00

مجید اسکندری

سه‌شنبه
99/11/14 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
پنجشنبه
99/11/16 پرسش و پاسخ
محمد اسدی
یکشنبه
99/11/19 استقرار در طبیعت محمود سخت‌باز
سه‌شنبه
99/11/21 جغرافیای کوهستان سعید صبور
یکشنبه 99/11/26

امتحان گیاهان

قوانین و مقررات تورگردانی

16:00 الی 17:00

محمد منظرنژاد

سه‌شنبه 99/11/28 استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
پنجشنبه  99/11/30  جغرافیای کوهستان
سعید صبور

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 99/12/03 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
سه‌شنبه
99/12/05 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
پنجشنبه 99/12/07
 سفر استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
جمعه 99/12/08
یکشنبه 99/12/10 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
سه‌شنبه
99/12/12 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
پنجشنبه
99/12/14 قوانین ومقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
یکشنبه
99/12/17 آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
سه‌شنبه
99/12/19 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 1400/01/15 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
سه‌شنبه
1400/01/17 فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
پنجشنبه
1400/01/19
فنون و مهارت‌های تورگردانی  میثم امامی
یکشنبه 1400/01/22

امتحان قوانین و مقررات

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:00 الی 17:00

میثم امامی

سه‌شنبه
1400/01/24 فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
پنجشنبه
1400/01/26
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
یکشنبه
1400/01/29 فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
سه‌شنبه
1400/01/31 آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه
1400/02/02
فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
یکشنبه 1400/02/05 آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
سه‌شنبه
1400/02/07 آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
پنجشنبه
1400/02/09
آشنایی با نجوم و صور فلکی
ناصر کاوه‌فیروز
جمعه 1400/02/10
بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
یکشنبه
1400/02/12 آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
پنجشنبه
1400/12/16 آشنایی با نجوم و صور فلکی
ناصر کاوه‌فیروز
یکشنبه
1400/02/19
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
سه‌شنبه
 1400/02/21 آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
یکشنبه
1400/02/26
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی 
 سه‌شنبه 1400/02/28
آشنایی با اقوام و عشایر ایران  علی چراغی 
 پنجشنبه 1400/02/30
آشنایی با پستانداران ایران
 شهاب چراغی

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه 1400/03/02

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

سه‌شنبه
1400/03/04 آشنایی با تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
پنجشنبه
1400/03/06
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
یکشنبه
1400/03/09

امتحان اقوام و عشایر 

آشنایی با تاریخ معاصر ایران

16:00 الی 17:00 

طه ولی‌زاده

سه‌شنبه
1400/03/11 آشنایی با تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
پنجشنبه
1400/03/13
آشنایی با تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
یکشنبه
1400/03/23

امتحان پستانداران ایران

فن‌بیان و سخنوری

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر

سه‌شنبه
1400/03/25
فن‌بیان و سخنوری
مهسا مطهر
پنجشنبه 1400/03/27
تجربه سفر
حسین عبداللهی
یکشنبه 1400/03/30
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی

تیر

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه
1400/04/01 گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
پنجشنبه
1400/04/03
سفر درس گردشگری آبی ساحلی

کیانوش محرابی

جمعه 1400/04/04
یکشنبه
1400/04/06
آداب معاشرت و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری
مهسا مطهر
 سه‌شنبه 1400/04/08
آداب معاشرت و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری
مهسا مطهر
 پنجشنبه 1400/04/10
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
جمعه
1400/04/11
بازدید آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
یکشنبه
1400/04/13 زبان تخصصی اکوتوریسم
 شاهین سبحانی
 سه‌شنبه 1400/04/15
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
 کامران کمالی
 پنجشنبه 1400/04/17
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 جمعه 1400/04/18
بازدید درس پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
یکشنبه
1400/04/20
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 سه‌شنبه 1400/04/22
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
کامران کمالی
 پنجشنبه 1400/04/24
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 یکشنبه 1400/04/27
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
 سه‌شنبه 1400/04/29
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
 کامران کمالی

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه
1400/05/03
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
سه‌شنبه 1400/05/05

امتحان خزندگان

زبان تخصصی اکوتوریسم

16:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

پنجشنبه 1400/05/07
سفر درس پستانداران
شهاب چراغی
جمعه 1400/05/08
 یکشنبه 1400/05/10
اصول تفسیر میراث
میثم امامی
 سه‌شنبه 1400/05/12
فناوری اطلاعات در گردشگری
اشکان بروج
 پنجشنبه 1400/05/14
 اصول تفسیر میراث
میثم امامی
 یکشنبه 1400/05/17
فناوری اطلاعات در گردشگری
 اشکان بروج
 سه‌شنبه 1400/05/19

 امتحان زبان

فناوری اطلاعات در گردشگری

 16:00 الی 17:00

اشکان بروج

 پنجشنبه 1400/05/21
اصول تفسیر میراث
میثم امامی
یکشنبه 1400/05/31
 شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/06/02
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
 پنجشنبه 1400/06/04
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
 یکشنبه 1400/06/07
شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
 سه‌شنبه 1400/06/09
شناخت روحیات ملل (ژاپنی)
احمد خلیلی
 پنجشنبه 1400/06/11
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
 یکشنبه 1400/06/14
شناخت روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
سه‌شنبه
1400/06/16
شناخت روحیات ملل (فرانسوی)
نگار قوسی
پنجشنبه
1400/06/18
شناخت روحیات ملل (اسپانیایی)
مرجان آراسته
یکشنبه
1400/06/21
 شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)
ایمان روئین‌دژی
 سه‌شنبه 1400/06/23
 شناخت روحیات ملل (آلمانی)
نرگس ندرلو
 پنجشنبه 1400/06/25
کمک‌های اولیه و مدیریت بحران
آرینا ظهوریان
 یکشنبه 1400/06/28
کمک‌های اولیه و مدیریت بحران آرینا ظهوریان
 سه‎شنبه 1400/06/30

امتحان پرندگان

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

16:00 الی 17:00

آرینا ظهوریان

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه
1400/07/04
کمک‌های اولیه و مدیریت بحران  آرینا ظهوریان
 سه‌شنبه 1400/07/06
کمک‌های اولیه و مدیریت بحران  آرینا ظهوریان
 پنجشنبه 1400/07/08
 نقشه‌خوانی و GPS
مسعود فرحبخش
 یکشنبه 1400/07/11
کمک‌های اولیه و مدیریت بحران   آرینا ظهوریان 
یکشنبه
1400/07/18
آشنایی با ماهیان و آبزیان
کیاوش گلزاریان‌پور
 سه‌شنبه 1400/07/20
آشنایی با ماهیان و آبزیان کیاوش گلزاریان‌پور 
 پنجشنبه 1400/07/22
کمک‌های اولیه و مدیریت بحران   آرینا ظهوریان 
 یکشنبه 1400/07/25
شناخت روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
 سه‌شنبه 1400/07/27

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)

میثم امامی
 پنجشنبه  1400/07/29 اصول تفسیر میراث
ایمان روئین‌دژی


مطالب مرتبط


برچسب ها


دوره 45 راهنمایان اکوتوریسم مبانی اکوتوریسمشهاب چراغیجغرافیای جانوریعلیرضا نادریتجهیزات طبیعت‌گردیحسین ابراهیمیاکولوژی و حفاظتکامران کمالیزمین‌شناسیژئوتوریسمکیمیا عجایبیکاظم کوکرمنجوم و صورفلکیشاهین سبحانیزبان تخصصیاشکان بروجشناخت صنعت گردشگریعکاسی در طبیعتنیما عربشاهیقوانین و مقررات تورگردانیمحمد منظرنژادسعید صبورجغرافیای کوهستاناستقرار در طبیعتمحمود سخت‌بازآشنایی با گیاهانمجید اسکندریزبان تخصصی اکوتوریسمشاهین سبحانیپرویز بختیاریآشنایی با پرندگان و پرنده‌نگریناصر کاوه‌فیروزآشنایی با نجوم و صور فلکیفنون و مهارت‌های تورگردانیشهاب چراغیآشنایی با پستانداران ایرانآشنایی با اقوام و عشایر ایرانعلی چراغیگردشگری آبی ساحلیکیانوش محرابیتجربه سفرحسین عبداللهیفن‌بیان و سخنوریمهسا مطهرمحمد اسدیآشنایی با خزندگان و دوزیستان ایرانآداب معاشرت و اخلاق حرفه‌ای در گردشگریزبان تخصصی اکوتوریسمشاهین سبحانیاصول تفسیر میراثمیثم امامیفناوری اطلاعات در گردشگریاشکان بروجطه ولی‌زادهشناخت روحیات مللآشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :