بازدید درس خزندگان دوره 36 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / سفرهای آموزشی راهنمایان گردشگری / سفر دوره راهنمایان اکوتوریسم / بازدید درس خزندگان دوره 36 راهنمایان اکوتوریسم

 

بازدید: آشنایی با خزندگان و دوزیستان

دوره: 36 راهنمایان اکوتوریسم

 روز و تاریخ : 25 مرداد ماه 1398
استاد: کامران کمالی
 مکان: موزه حیات وحش دارآباد
مدت: 1 روز

شرح بازدید آموزشی:

حدود ساعت 10 صبح بازدید گروه 36 راهنمایان طبیعت گردی از قسمت مارها و خزندگان آغاز شد. همگی به صورت دایره وار در قسمت سرپوشیده موزه ایستادیم تا مزاحم سایر بازدیدکنندگان نباشیم. استاد یکی یکی گونه ها را با کمک همکاران موزه از جایگاه خود بیرون آورده و به ما نشان می دادند. شناسایی گونه با کمک استاد انجام و توضیحات مربوط به گونه را بچه ها می دادند و توضیحات تکمیلی توسط استاد ارائه می شد. در اینجا به قسمت هیجان انگیز و البته ترسناک ماجرا یعنی لمس یا گرفتن گونه میرسیم! هر گونه توسط تعدادی از بچه ها لمس می شد و تعدادی نیز داوطلب میشدند که گونه را برای لحظاتی در دست بگیرند. تقریباً با تشویق استاد تک تک افراد گروه بر ترس خود فائق آمده و حداقل یک گونه را لمس کردند. در این میان تلفاتی سبک نیز دادیم که اجتناب ناپذیر بود. یکی از بچه ها توسط یک مار غیر سمی گاز گرفته شد که فوراً اقدامات لازم برای وی به عمل آمد. همچنین یک گونه لاسرتا دندان های خود را روی انگشت یکی از بچه ها قفل کرده بود و خیال رها کردن نداشت که با تلاش استاد و چند تن دیگر بالاخره به رهایی آن نگون بخت -که فکر نمی کرد گونه به این کوچکی چنین دندان های تیزی داشته باشد- رضایت داد. روی پله های موزه حیات وحش عکس یادگاری گروه گرفته شد و سپس به موزه عقرب های زنده رفته و گونه های آنجا را بازدید کردیم و توضیحات کارشناس موزه را شنیدیم. از آنجا که ترس بچه ها به کلی از بین رفته بود، طی اقدامی متهورانه تک تک اقدام به گذاشتن عقرب زنده روی دست خود نموده و این لحظه توسط بقیه دوستان گروه به ثبت می رسید. با اینکه کارشناس موزه دم عقرب را توسط پنس نگه داشته بود، الحق که قیافه های بچه ها با عقرب روی دست دیدنی بود!

برخی گونه های مورد بازدید:

لاك پشت بركه اي اروپايي - لوسمار يا مارمولك شيشه اي - گكوي پلنگي سر بزرگ - لاسرتاي سبز خزري - مار پلنگي غير زهري - كور مار بلوچي - گوند مار ديون - لاك پشت لاك نرم چيني (شبيه خوك) - لاك پشت گوش قرمز - مار چليپر - مار آبي - افعي گرزه - افعي شاخدار ايراني – بوا - ايگوانا سبزمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام