تقویم کارگاه های تخصصی
سه شنبه
1398/01/27
 دهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

پنجشنبه
1398/01/29
 دهمین کارگاه بقا در جنگل
حسین ابراهیمی

یکشنبه
1398/02/01
اولین کارگاه گوشتخواران
شهاب چراغی

سه شنبه
1398/02/03
 دهمین کارگاه بقا در جنگل
حسین ابراهیمی


پنجشنبه
1398/02/05
سفر دهمین کارگاه بقا در جنگل


جمعه
1398/02/06
سفر دهمین کارگاه بقا در جنگل

پنجشنبه
1398/02/19
 اولین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

جمعه
1398/02/31
 اولین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

سه شنبه
1398/02/29
یازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/02/31
یازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/03/07
یازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی


پنجشنبه
1398/03/09
سفر یازدهمین کارگاه بقا در جنگل

جمعه
1398/03/10
سفر یازدهمین کارگاه بقا در جنگل

پنجشنبه
1398/03/23
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

جمعه
1398/03/24
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

 

تاریخ ساعت
مدرس موضوع
پنجشنبه 98/03/23
15:00 - 14:00
معرفی فراگیران
16:45 - 15:15
آرش نورآقایی
ضرورت محتوا
18:30 - 17:00
اشکان بروج
مفاهیم و انواع محتوا
 20:15 - 18:45
مسیح شریف
بازاریابی محتوا ویدیویی، محتوا تصویری
 جمعه 98/03/24
10:30 - 09:00
اشکان بروج  اثرگذاری محتوا در کسب و کار
 12:15 - 10:45
اشکان بروج   اثرگذاری محتوا در کسب و کار
 14:00 - 12:30
اشکان بروج  رابطه محتوا و کسب و کار 
 15:00 - 14:00
استراحت
 16:30 - 15:00
اشکان بروج   رابطه محتوا و کسب و کار
 18:15 - 16:45
جعفر باپیری
محتوا
20:00 - 18:30
آرش نورآقایی
ساختار محتوا متنی

پنجشنبه
1398/03/30
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

جمعه
1398/03/31
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

 

تاریخ ساعت مدرس موضوع
پنجشنبه 98/03/30


15:30 - 14:00
علی ناطقی
تولید محتوا بهینه برای موتور های جست وجو
17:15 - 15:45
علی ناطقی
تولید محتوا بهینه برای موتور های جست وجو 
19:00 - 17:30
آرش نورآقایی
how  to be travel blogger و معرفی سایت ها و منابع
 جمعه 98/03/31 10:30 - 09:00
بابک نقاش
محتوا تصویری و پرسنا
12:15 - 10:45
بابک نقاش
محتوا تصویری و پرسنا
14:00 - 12:30
کیمیا خسروی
پادکست
15:00 - 14:00
استراحت
 16:30 - 15:00
 کیمیا خسروی
پادکست
18:15 - 16:45
عماد نعمت الهی
عکاسی
20:00 - 18:30
عماد نعمت الهی
عکاسی

پنجشنبه
1398/03/30
اولین کارگاه آثار و نمایه ها
شهاب چراغی

جمعه
1398/03/31
اولین کارگاه آثار و نمایه ها
شهاب چراغی

پنجشنبه
1398/04/06
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

جمعه
1398/04/07
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

 

تاریخ ساعت
 مدرس موضوع
پنج شنبه 98/04/06
15:00 - 14:00
عماد نعمت الهی عکاسی
 17:15 - 15:45
مسیح شریف
ویدیو
 19:00 - 17:30
مسیح شریف
 ویدیو
جمعه 98/04/07
 10:30 - 09:00
مسیح شریف
ویدیو
12:15 - 10:45
 مسیح شریف
 ویدیو
14:00 - 12:30
 مسیح شریف
 ویدیو
 15:00 - 14:00
استراحت
 16:30 - 15:00
 مسیح شریف
ویدیو
 18:15 - 16:45
 مسیح شریف
 ویدیو
20:00 - 18:30
اختتامیه

پنجشنبه
1398/04/13
دوازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

یکشنبه
1398/04/16
دوازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/04/18
دوازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی


پنجشنبه
1398/04/20
سفر دوازدهمین کارگاه بقا در جنگل

جمعه
1398/04/21
سفر دوازدهمین کارگاه بقا در جنگل

--
1398/04/25
اولین کارگاه رایگان نگاه به جانوران در اساطیر ایران
کامران کشیری


پنجشنبه
1398/05/10
دومین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

جمعه
1398/05/11
دومین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

یکشنبه
1398/05/13
سیزدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/05/15
سیزدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/05/22
سیزدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی


پنجشنبه
1398/05/24
سفر سیزدهمین کارگاه بقا در جنگل

جمعه
1398/05/25
سفر سیزدهمین کارگاه بقا در جنگل

سه شنبه
1398/06/05 ساعت 10 الی 13
کارگاه گردشگری در قبایل بدوی
شهاب چراغی

سه شنبه
1398/06/05
اولین کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

پنجشنبه
1398/06/07
سفر کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

جمعه
1398/06/08
سفر کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

یکشنبه
1398/06/24
دومین کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

پنجشنبه
1398/06/28
سفر کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

جمعه
1398/06/29
سفر کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

یکشنبه
1398/07/07
چهاردهمین کارگاه بقا در جنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/07/09
چهاردهمین کارگاه بقا در جنگل
حسین ابراهیمی

پنجشنبه
1398/07/11
سفر چهاردهمین کارگاه بقا در جنگل


جمعه
1398/07/12
سفر چهاردهمین کارگاه بقا در جنگل


--
1398/08
دومین کارگاه گوشتخواران
شهاب چراغی

--
1398/08
سومین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

--
1398/09
 دومین اسطوره، حماسه و تحلیل منابع
کامران کشیری

--
1398/09
دومین کارگاه کدهای شناسایی پستانداران
کامران کشیری

--
1398/10
چهارمین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

--
1398/10
سومین کارگاه آثار و نمایه ها
شهاب چراغی

--
1398/11
دومین کارگاه بقا در برف
حسین ابراهیمی

--
1398/12
سومین کارگاه بقا در برف
حسین ابراهیمی


مطلب را به اشتراک بگذارید به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
برچسب ها
نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :