برنامه کلاسی دوره 40 اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 40 اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 40 راهنمایان اکوتوریسم

 

تیر

 

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/04/26 افتتاحیه --
شنبه 98/04/29 مبانی اکوتوریسم  شهاب چراغی 
دوشنبه 98/04/31 مبانی اکوتوریسم   شهاب چراغی 

 

 

مرداد

 

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/05/02 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
شنبه  98/05/05 اکوسیستم ها
علیرضا نادری
دوشنبه 98/05/07

اکوسیستم ها

امتحان مبانی

علیرضا نادری

13:15

چهارشنبه 98/05/09
اکوسیستم ها علیرضا نادری
شنبه
98/05/12 اکولوژی کامران کمالی
دوشنبه 98/05/14 اکولوژی کامران کمالی
چهارشنبه 98/05/16 اکولوژی کامران کمالی
شنبه 98/05/19 اکولوژی کامران کمالی
چهارشنبه 98/05/23 زمین شناسی
کیمیا عجایبی
شنبه 98/05/26 تجهیزات کیانوش فرهادی نژاد
دوشنبه 98/05/28

زمین شناسی

امتحان اکولوژی

کیمیا عجایبی

13:15

چهارشنبه 98/05/30
زمین شناسی
کیمیا عجایبی

 

شهریور

 

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه  98/06/02 استقرار در طبیعت  محمود سخت باز
دوشنبه  98/06/04 استقرار در طبیعت  محمود سخت باز
چهارشنبه 98/06/06  زمین شناسی  کیمیا عجایبی
   پنجشنبه 98/06/07  سفر درس استقرار  --
جمعه   98/06/08  سفر درس استقرار  --
 شنبه 98/06/09   قوانین و مقررات محمد منظرنژاد 
دوشنبه  98/06/11  پروژه  مسعود جامسون 
چهارشنبه  98/06/13  قوانین و مقررات  محمد منظرنژاد 
شنبه  98/06/23  قوانین و مقررات   محمد منظرنژاد
دوشنبه  98/06/25 

مناطق حفاظت شده

امتحان زمین شناسی

داوود ملکی

13:15

چهارشنبه  98/06/27  قوانین و مقررات  محمد منظرنژاد 
 شنبه 98/06/30  حشرات و پروانه ها علیرضا نادری 

 

 

مهر

 

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 98/07/01

حشرات و پروانه ها

امتجان قوانین و مقررات

علیرضا نادری

13:15

چهارشنبه 98/07/03 مدیریت ذهن و تنفس
روناک برزگری
شنبه 98/07/06 گیاهان مجید اسکندری
دوشنبه 98/07/08 پروژه مسعود جامسون
چهارشنبه 98/07/10 گیاهان مجید اسکندری
شنبه 98/07/13 گیاهان مجید اسکندری
دوشنبه 98/07/15 گیاهان مجید اسکندری
چهارشنبه 98/07/17 شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

ساعت 9 الی 13

پنجشنبه 98/07/18 سفر درس کوهپیمایی
--
جمعه 98/07/19 سفر درس کوهپیمایی
--
شنبه 98/07/20 عکاسی نیما عربشاهی
دوشنبه 98/07/22

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

چهارشنبه
98/07/24
عکاسی
نیما عربشاهی
 جمعه 98/07/26
بازدید درس گیاهان
 
دوشنبه
98/07/29
 --

--

 

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/08/01  عکاسی نیما عربشاهی
شنبه
98/08/11
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 دوشنبه 98/08/13

شناخت صنعت گردشگری

امتحان گیاهان

اشکان بروج

13:15

 جمعه 98/08/17
بازدید درس حشرات
--
 شنبه 98/08/18
پستانداران
شهاب چراغی
 دوشنبه 98/08/20

پستانداران

امتحان حشرات

شهاب چراغی

13:15

 چهارشنبه 98/08/22
پستانداران
شهاب چراغی
پنجشنبه
98/08/23
سفر درس پستانداران
--
 جمعه 98/08/24
سفر درس پستانداران
--
 شنبه 98/08/25
 روحیات ملل
کیومرث فلاحی
 دوشنبه 98/08/27
 فلسفه سفر
حسین عبداللهی
 چهارشنبه 98/08/29
 ارائه درس شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

 

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 98/09/02 روحیات ملل کیومرث فلاحی
چهارشنبه 98/09/06
فنون و مهارت های تورگردانی
میثم امامی
شنبه 98/09/09
فنون و مهارت های تورگردانی
میثم امامی
دوشنبه 98/09/11

روحیات ملل

امتحان پستانداران

کیومرث فلاحی

13:15

 سه شنبه
98/09/12
فنون و مهارت های تورگردانی  میثم امامی 
چهارشنبه
98/09/13
فنون و مهارت های تورگردانی
میثم امامی
شنبه 98/09/16
فنون و مهارت های تورگردانی
میثم امامی
دوشنبه 98/09/18
پروژه
مسعود جامسون
چهارشنبه 98/09/20
فنون و مهارت های تورگردانی
میثم امامی
شنبه 98/09/23
پرندگان
پرویز بختیاری
دوشنبه 98/09/25

اقوام و عشایر

کیومرث فلاحی

چهارشنبه 98/09/27
ارائه درس شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه 98/09/28
سفر درس مبانی اکوتوریسم
--
جمعه 98/09/29
سفر درس مبانی اکوتوریسم
--
 شنبه 98/09/30
پرندگان
پرویز بختیاری

 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
98/10/02

فنون و مهارت های تورگردانی

امتحان روحیات ملل

میثم امامی

13:15

چهارشنبه 98/10/04
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
شنبه 98/10/07
پرندگان
پرویز بختیاری
دوشنبه 98/10/09
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی
چهارشنبه
98/10/11
سخنوری و فن بیان مهسا مطهر
جمعه
98/10/13
بازدید درس پرندگان
--
شنبه 98/10/14
زبان
شاهین سبحانی
دوشنبه 98/10/16

اقوام و عشایر

امتحان پرندگان

کیومرث فلاحی

13:15

 چهارشنبه 98/10/18
زبان
شاهین سبحانی
شنبه 98/10/21
زبان
شاهین سبحانی
دوشنبه 98/10/23
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی
چهارشنبه 98/10/25
زبان
شاهین سبحانی
شنبه 98/10/28
زبان
شاهین سبحانی
دوشنبه 98/10/30
اقوام و عشایر
کیومرث فلاحی

 

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 98/11/02
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
پنجشنبه 98/11/03
سفر درس فنون و مهارت ها
--
جمعه 98/11/04
سفر درس فنون و مهارت ها
--
 شنبه 98/11/05
نجوم
ناصر کاوه فیروز
 دوشنبه 98/11/07

نجوم

امتحان اقوام

ناصر کاوه فیروز

13:15

 شنبه 98/11/12
 آداب معاشرت و الگوهای رفتاری
جلال نصیریان
 دوشنبه 98/11/14
 زبان تخصصی
شاهین سبحانی
 چهارشنبه 98/11/16
 آداب معاشرت و الگوهای رفتاری
جلال نصیریان
شنبه
98/11/19
 زبان تخصصی
شاهین سبحانی
 دوشنبه 98/11/21
 زبان تخصصی
شاهین سبحانی
شنبه
 98/11/26  تاریخ معاصر
کامران کشیری
 دوشنبه 98/11/28
 تاریخ معاصر
 کامران کشیری
 چهارشنبه 98/11/30
خزندگان
کامران کمالی

 مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام