برنامه دوچرخه سواری تابستان سه شنبه های تهران
خانه / کانون دوچرخه سواری / برنامه دوچرخه سواری تابستان سه شنبه های تهران

برنامه دوچرخه سواری سه شنبه های تهران

 

   تاریخ  سرپرست برنامه
مکان
اولین برنامه
18/تیر/98 سعید جمشیدی
پارک پردیسان
 دومین برنامه
25/تیر/98
سعید جمشیدی
پارک پردیسان
سومین برنامه
01/مرداد/98
سعید جمشیدی
پارک پردیسان
چهارمین برنامه
08/مرداد/98
ندا امین

پارک پردیسان

پنجمین برنامه
15/مرداد/98
نسیم رحمانی
پارک پردیسان
ششمین برنامه
22/مرداد/98
محمد اسدی
پارک فدک
هفتمین برنامه
29/مرداد/98
سعید جمشیدی
 پارک فدک
 هشتمین برنامه
05/شهریور/98
 سعید جمشیدی
 پارک فدک
 نهمین برنامه
 12/شهریور/98  ندا امین
 پارک پردیسان
 دهمین برنامه
 26/شهریور/98  محمد اسدی
 پارک پردیسان


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام