اخبار موسسه
خانه / اخبار موسسه
مصاحبه زبان دی ماه 98
آزمون جامع وزارت میراث فرهنگی
مصاحبه زبان های خارجی دی ماه 98
معارفه کانون گیاهان
مصاحبه زبان های خارجی 98
تمدید ثبت نام در آزمون جامع 98
ثبت نام آزمون جامع میراث فرهنگی
مصاحبه زبان های غیر انگلیسی
مصاحبه زبان ترکی استانبولی
تنوع زیستی
مصاحبه زبان های خارجه دوره راهنمایان گردشگری
اطلاعیه در خصوص گواهینامه های دوره های آموزشی
تعطیلات نوروز
کمک های اولیه
آغاز ثبت نام آزمون جامع سازمان میراث فرهنگی
کارگاه تخصصی تولید و مدیریت محتوا
اعلام تاریخ مصاحبه زبان سازمان میراث فرهنگی
آخرین مهلت ارائه پروژه فارسی زبانان
در گذر از ریگ جن
اطلاعیه کافه طبیعت
موسسه طبیعت درنخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جامع گردشگری