تورها و گروه سافاری
مدارک سفارت کوبا
مدارک سفارت ایتالیا
مدارک سفارت کره جنوبی
مدارک سفارت ژاپن
مدارک سفارت استرالیا
مدارک سفارت سویس
مدرک سفارت اسپانیا
مدارک سفارت فرانسه
تورهای نوروزی موسسه طبیعت
سفر فرانسه
غار نمکی و معدن نمک گرمسار
کویر ورزنه
سفر دور اروپا
مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا
سفر آموزشی به اروپا
دره راگه
سنگچال به دیوا
برنامه تورهای داخلی نیمه اول سال 97
غار دانیال
کویر ابو زید آباد
تور نجوم
برنامه نیمه دوم سال 97 کانون سافاری
آیین سنتی شیره پزی
تنگه دار
قطار گردی و پیمایش مسیر جنگلی هفت ابشار
آب بر زنجان به قله رودخان
کردستان
برنامه تورهای داخلی
برنامه خیریه کرمانشاه
ارسباران و جلفا