آشنایی با پستانداران
عنوان درس : آشنایی با پستانداران

عنوان لاتین درس : An introductory to the mammals of IRAN

این درس مربوط به دوره راهنمایان کوتوریسم می باشد.

تنوع و فراوانی در میان جانوران کشور به حدی است که می توان ایران رامجموعه ای از پستانداران مناطق اروپایی، افریقایی، آسیایی و پستاندارن خاص ایران نامید. برای مثال پستاندارانی از قبیل شوکا، سیاه گوش، اُشگول و حفار مدیترانه که در شمال و شمال غربی ایران پرکنده اند از عناصر اروپایی هستند. رودک عسل خوار،خارپشت بیابانی و خفاش میوه خوار که در جنوب و جنوب غربی کشور یافت می شوندازعناصر آفریقایی هستند. خرس سیاه، سنجاب بلوچی، خدنگ و جرد هندی که در شرق و جنوبشرقی کشور پرکندگی دارند از عناصر موجود در شبه قاره هستند. و بالاخره پستانداران یاز قبیل گوزن زرد ایرانی، پازن، گور، سنجاب ایرانی، جرد ایرانی، دوپای فیروز وحشره خور شوش نمونه هایی از پستانداران خاص ایران هستند. در بین پستاندارن ایران حشره خور کوتوله دو گرمی و نهنگ آبی با ۱۳۰ تن به عنوان کوچکترین و بزرگ ترین پستانداران دنیا وجود دارند. در ایران بیش از 160 گونه پستاندار از10 راسته مختلف زندگی می کند که در تمامی نواحی کشور گسترش دارند و زندگی آنهاتأثیر چشمگیری در زمینه های اکولوژی، کشاورزی، اقتصاد، فرهنگ، تاریخ و دانشکشورمان دارد که با قدری مطالعه و پژوهش بیشتر، به این تأثیرات پی می بریم.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984106
تاریخ شروع : 1398/08/14       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 22:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,400,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : -
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984206
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 50
مبلغ : 1,400,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : الف
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984306
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,400,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با پستانداران ایران
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 994406
تاریخ شروع : 1399/05/04       تاریخ پایان : 1400/05/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 50
مبلغ : 1,400,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با پستانداران ایران

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری