آشنایی با بندپایان و پروانه نگری
عنوان درس : آشنایی با بندپایان و پروانه نگری

عنوان لاتین درس : An introductory to ANTHROPODA and BUTTERFLY WATCHING of IRAN

درس آشنایی با بندپایان و پروانه نگری

با مطالعه این درس، راهنمایان عزیز طبیعت­گردی با دنیای حشرات، سیر تکامل در آنها و نیز روشهای رده­ بندی آنها آشنایی مقدماتی پیدا می­کنند و همچنین قادر خواهند بود با روشهای تشخیصی بسیار ساده ­ای حشرات را از دیگر موجودات زنده شبیه، واقع در شاحه بندپایان، تفکیک نمایند. نیز بسیاری از واقعیتها که در پس باورهای نادرست پنهان شده­اند برای آنها روشن شده، قادر خواهند بود شناختی بهتر و صحیح تر از حشرات را به مسافران خود در سفرهای طبیعت­گردی منتقل نمایند.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984104
تاریخ شروع : 1398/08/14       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 40
مبلغ : 500,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : -
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984204
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 45
مبلغ : 500,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984304
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 40
مبلغ : 500,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :

آشنایی با بندپایان و پروانه نگری

نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994404
تاریخ شروع : 1399/05/04       تاریخ پایان : 1400/05/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 50
مبلغ : 500,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با بندپایان و پروانه نگری

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری