آشنایی با بندپایان و پروانه نگری
عنوان درس : آشنایی با بندپایان و پروانه نگری

عنوان لاتین درس : An introductory to ANTHROPODA and BUTTERFLY WATCHING of IRAN

درس آشنایی با بندپایان و پروانه نگری

با مطالعه این درس، راهنمایان عزیز طبیعت­گردی با دنیای حشرات، سیر تکامل در آنها و نیز روشهای رده­ بندی آنها آشنایی مقدماتی پیدا می­کنند و همچنین قادر خواهند بود با روشهای تشخیصی بسیار ساده ­ای حشرات را از دیگر موجودات زنده شبیه، واقع در شاحه بندپایان، تفکیک نمایند. نیز بسیاری از واقعیتها که در پس باورهای نادرست پنهان شده­اند برای آنها روشن شده، قادر خواهند بود شناختی بهتر و صحیح تر از حشرات را به مسافران خود در سفرهای طبیعت­گردی منتقل نمایند.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994404
تاریخ شروع : 1399/05/04       تاریخ پایان : 1400/05/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 50
مبلغ : 500,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با بندپایان و پروانه نگری
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994504
تاریخ شروع : 1399/08/25       تاریخ پایان : 1400/08/25
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 50
مبلغ : 650,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با بندپایان و پروانه نگری
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994604
تاریخ شروع : 1399/11/01       تاریخ پایان : 1400/11/01
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 50
مبلغ : 650,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با بندپایان و پروانه نگری
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 14004704
تاریخ شروع : 1400/02/12       تاریخ پایان : 1401/02/12
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 50
مبلغ : 650,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با بندپایان و پروانه نگری

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری