آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران
عنوان درس : آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران

عنوان لاتین درس : An introductory to amphibians and reptiles of IRAN

درس آشنایی با دوزستان و خزندگان

دسته ای از جانوران که در این درس مورد بحث ما قرار خواهند گرفت دو گروه از پنج گروه مهره داران هستند. کی از دوزیستان و دیگری خزندگان به این دسته از جانوران در غالب کشورهای دنیا توجه خاصی شده است. چرا که آنها تصویر مینیاتوری موجوداتی(دایناسورها) هستند که میلیون ها سال پیش بر روی کره زمین حکمرانی می کرده اند و در واقع به عنوان نیای مهره داران عالی کنونی مطرح می گردند.

از طرف دیگر، بسیاری از گونه های دوزیستان و خزندگان را می توان به راحتی در نقاط بکر مشاهده کرد و به علاقمندان نشان داد. از آنحایی که بسیاری از مردم دنیا خصوصا کشورهای آمریکایی و اروپایی علاقه زیادی به این دسته از جانوران نشان می دهند، می توان از دوزیستان و خزندگان به عنوان هدف برای تورهای ورودی و تخقیقاتی بهره جست.

از دلایلی که آشنایی راهنمایان اکوتوریسم را با این مبحث الزامی می کنند. این است که با داشتن صحیح در این حوزه، راهنما می تواند در کم رنگ کردن ترس بیش از حد مردم از این جانوران و وجود اعتقادات غلط و خرافی نسبت به این جانوران موثر باشد. این دو امر باعث گردیده تا در هرجایی که مردم با یک مار یا مارمولک روبرو می شوند، بی درنگ او را بکشند، بدون این که بدانند آیا کاری که انجام داده اند صحیح است یا غلط و یا از طرف آن حیوان خطری آن ها را تهدید می کرده است یا خیر.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984102
تاریخ شروع : 1398/08/14       تاریخ پایان : 1400/10/14
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : توضیحات مختصر کارگاه دوم
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994401
تاریخ شروع : 1399/05/04       تاریخ پایان : 1400/05/19
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 50
مبلغ : 1,300,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با خزندگان و دوزیستان
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994501
تاریخ شروع : 1399/08/25       تاریخ پایان : 1400/08/25
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 50
مبلغ : 980,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با خزندگان و دوزیستان
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994601
تاریخ شروع : 1399/11/01       تاریخ پایان : 1400/11/01
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 50
مبلغ : 980,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با خزندگان و دوزیستان
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 14004701
تاریخ شروع : 1400/02/12       تاریخ پایان : 1401/02/12
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 50
مبلغ : 980,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با خزندگان و دوزیستان

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری