آشنایی با گیاهان ایران
عنوان درس : آشنایی با گیاهان ایران

عنوان لاتین درس : An introductory to the FLORA of IRAN

درس آشنایی با گیاهان ایران

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984112
تاریخ شروع : 1398/08/14       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,300,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984211
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,300,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984311
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,300,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با گیاهان ایران
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 994411
تاریخ شروع : 1399/05/04       تاریخ پایان : 1400/05/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,300,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با گیاهان ایران

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری