آشنایی با روحیات ملل
عنوان درس : آشنایی با روحیات ملل

عنوان لاتین درس : Understanding the spirit of nations

از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 980504
تاریخ شروع : 1398/06/23       تاریخ پایان : 1399/05/23
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 15
ظرفیت : 30
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984110
تاریخ شروع : 1398/08/14       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 700,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984209
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 700,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984309
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 40
مبلغ : 700,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری