الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری
عنوان درس : الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری

عنوان لاتین درس : Local communities and the principles of facilitation

درس الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری

در جهان امروز که عصر ارتباطات لقب گرفته، هیچ ملتی و هیچ فردی نمی تواند خود را جزیره ای محصور نموده، در انزوا زندگی کرده و بی نیاز از دیگران بداند.

به ویژه کسانی که در بخش های مرتبط با صنعت جهانگردی/گردشگری کشور فعالند، به عنوان سفیران فرهنگی آن دیار تلقی شده و به واقع در شغلی که دارند با دنیا و مردمان گوناگون آن ارتباط مستقیم و بلاواسطه دارند.

از این نظر آشنایی شاغلان در این صنعت با "آداب معاشرت و الگوهای رفتاری" به ویژه در معیارهای بین الملل از لوازم توفیق در امور محوله شان است.

ایرانیان از دیرباز به آداب دانی و رعایت شئون معاشرت شهره بوده اند و کسانی که در درازای دیرپای تاریخ، از این سرزمین گهربار داشته اند، "میهمان نوازی" را نماد و جاذبه برتر این دیار دانسته اند. محتوای بسیاری از سفرنامه های جهانگردان، سیاحان، مستشرقان، ایران شناسان و ... گویای این مدعاست.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984118
تاریخ شروع : 1398/08/11       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 40
مبلغ : 400,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984217
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 40
مبلغ : 400,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984317
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 40
مبلغ : 400,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 980508
تاریخ شروع : 1398/10/21       تاریخ پایان : 1399/10/21
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 6
ظرفیت : 30
مبلغ : 450,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری