آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری
عنوان درس : آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری

عنوان لاتین درس : A

این درس از راهنمایان اکوتوریسم و تاریخی فرهنگی می باشد.

فرهنگ و پدیده های فرهنگی درتوالی ذاتی خویش، در گوشه و کنار این مرز و بوم در حال گذر و تکاپوست. به منظور دست یازیدن به شناخت از فرهنگ و این که چگونه دانش و دانایی و اطلاع و آگاهی از فرهنگ به طور عام و تاثیر تأثرات فرهنگ ها بر یکدیگر به طور خاص در زندگی کاری راهنمایان تاثیر گذار است، باید ویژگی ها و خصوصیات فرهنگ های موجود در میان اقوام کنونی ایرانی چه آنان که همیشه در حال کوچ هستند و چه آنان که در روستاها و شهرها ساکن شده اند را دریابیم، لازم است همه زیبایی های ظاهری و باطنی و به عبارت دیگر معرفتی آنان را با همه شکوه و عظمت وصف ناپذیرشان آنگونه که هست بشناسیم.04&Flag=1

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری