آشنایی با اکولوژی و حفاظت
عنوان درس : آشنایی با اکولوژی و حفاظت

عنوان لاتین درس : T

از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم می باشد.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994503
تاریخ شروع : 1399/08/25       تاریخ پایان : 1400/08/25
روزهای برگزاری :
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 50
مبلغ : 1,320,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با اکولوژی و حفاظت
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 994603
تاریخ شروع : 1399/11/01       تاریخ پایان : 1400/11/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 50
مبلغ : 1,320,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با اکولوژی و حفاظت
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 14004703
تاریخ شروع : 1400/02/12       تاریخ پایان : 1401/02/12
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 12
ظرفیت : 50
مبلغ : 1,320,000

مکان کلاس : آنلاین
توضیحات : آشنایی با اکولوژی و حفاظت

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری