کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
عنوان درس : کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

عنوان لاتین درس : S

از دروس مربوط به راهنمایان تاریخی فرهنگی و اکوتوریسم می باشد.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984131
تاریخ شروع : 1398/08/11       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 800,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984230
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 800,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984330
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 800,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 980520
تاریخ شروع : 1398/10/21       تاریخ پایان : 1399/10/21
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 30
مبلغ : 950,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری