آشنایی با پرندگان و پرنده نگری
عنوان درس : آشنایی با پرندگان و پرنده نگری

عنوان لاتین درس : Bird Watching

این درس از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم می باشد.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984105
تاریخ شروع : 1398/08/14       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
چهارشنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 130,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : -
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984205
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,300,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984305
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,300,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با پرندگان و پرنده نگری
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 994405
تاریخ شروع : 1399/05/04       تاریخ پایان : 1400/05/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 50
مبلغ : 1,300,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با پرندگان و پرنده نگری

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری