مبانی اکوتوریسم
عنوان درس : مبانی اکوتوریسم

عنوان لاتین درس : ecotourism

این درس از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.

اگر طبيعت براي شما واقعًا دوست داشتني است، اگر به سرزمين خودعشق مي ورزيد و اگر مردم و ارزشهاي فرهنگی آنها برايتان محترم است، شما مدت هاست که با تفکر اکوتوريسم زندگي مي کنيد.اکوتوريسم از يک جهت پديده اي اقتصادی، با رشد سريع و گردش مالي قابل توجه در بازار توريسم دنياست که منافع حاصل از آن براي مردمي که شما دوستشان داريد، شغل و رفاه و براي نگهداري طبيعت بودجه و انگيزه حفاظت فراهم مي آورد. از جهتي ديگر ابزاری براي توسعه پايدار است. کشور ما در حال توسعه است و ما براي بهره مندي اززندگي مناسب نياز به استفاده از منابع خود داريم. بيش از هفت درصد ازسرزمين ما مناطق حفاظت شده و درصد قابل توجهي از آن منابع طبيعي و عرصه هاي طبيعت بکر و زيباست که در حال حاضر از آنها استفاده چنداني نمي شود و دير يا زود در معرض توسعه قرار خواهند گرفت.اکوتوريسم تنها نمونه شناخته شده براي استفاده خردمندانه از اين گونه مناطق است که اثرات منفي کمي بر آنها می گذارد و اين منابع را براي نسل هاي بعد نيز باقي نگه می دارد. پس براي توسعه پايدار سرزميني که به آن عشق مي ورزيد و نگران تخريب آن هستيد اکوتوريسم صنعت مناسبي است.

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984129
تاریخ شروع : 1398/08/11       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984228
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 984328
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/08/14
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 980517
تاریخ شروع : 1398/10/21       تاریخ پایان : 1399/10/21
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 9
ظرفیت : 35
مبلغ : 1,550,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری