آشنایی با اقوام و عشایر ایران زمین
عنوان درس : آشنایی با اقوام و عشایر ایران زمین

عنوان لاتین درس :

این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم میباشد.

فرهنگ و پدیده های فرهنگی درتوالی ذاتی خویش، در گوشه و کنار این مرز و بوم در حال گذر و تکاپوست. به منظور دست یازیدن به شناخت از فرهنگ و این که چگونه دانش و دانایی و اطلاع و آگاهی از فرهنگ به طور عام و تاثیر تأثرات فرهنگ ها بر یکدیگر به طور خاص در زندگی کاری راهنمایان تاثیر گذار است، باید ویژگی ها و خصوصیات فرهنگ های موجود در میان اقوام کنونی ایرانی چه آنان که همیشه در حال کوچ هستند و چه آنان که در روستاها و شهرها ساکن شده اند را دریابیم، لازم است همه زیبایی های ظاهری و باطنی و به عبارت دیگر معرفتی آنان را با همه شکوه و عظمت وصف ناپذیرشان آنگونه که هست بشناسیم.04&Flag=1

نکته قابل توجه :

جهت ثبت نام در کلاس های این درس ، می توانید یکی از کلاس هایی را که در زمان مد نظر شما برگزار می شود را انتخاب نمایید .
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 980501
تاریخ شروع : 1398/10/21       تاریخ پایان : 1399/10/21
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 30
مبلغ : 2,700,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات :
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984102
تاریخ شروع : 1398/08/14       تاریخ پایان : 1399/07/14
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : توضیحات مختصر کارگاه دوم
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984202
تاریخ شروع : 1398/10/04       تاریخ پایان : 1399/10/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 55
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با اقوام و عشایر ایران زمین
نوع کلاس : غیرحضوری-آنلاین
کد کلاس : 984302
تاریخ شروع : 1398/10/18       تاریخ پایان : 1399/10/18
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 40
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با اقوام و عشایر ایران زمین
نوع کلاس : حضوری
کد کلاس : 994402
تاریخ شروع : 1399/05/04       تاریخ پایان : 1400/05/04
روزهای برگزاری :
استاد :
مدت ( ساعت ) : 18
ظرفیت : 50
مبلغ : 1,200,000

مکان کلاس : یوسف آباد
توضیحات : آشنایی با اقوام و عشایر ایران زمین

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری