از صفر - فرش
عنوان درس : از صفر - فرش

عنوان لاتین درس : zero carpet

از صفر - فرش

موزه شاید یکی از مکان های حوصله سربر و کسل کننده برای خیلی از ما باشد. احتمالا این مسئله برای برخی از گردشگران هم صادق است. در این کارگاه سعی شده که این دیوار بلند بی اعتمادی به موزه‌ها را برای خود بشکنیم و به جای آن کند و کاوی هیجان انگیز در خصوص موزه‌ها داشته باشیم. ما بدون شک بعد از این کارگاه با موزه‌ها آشتی خواهیم کرد.

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری