از صفر - تاریخ و اهمیت آن
عنوان درس : از صفر - تاریخ و اهمیت آن

عنوان لاتین درس : zero hisrory

از صفر - تاریخ و اهمیت آن

موزه شاید یکی از مکان های حوصله سربر و کسل کننده برای خیلی از ما باشد. احتمالا این مسئله برای برخی از گردشگران هم صادق است. در این کارگاه سعی شده که این دیوار بلند بی اعتمادی به موزه‌ها را برای خود بشکنیم و به جای آن کند و کاوی هیجان انگیز در خصوص موزه‌ها داشته باشیم. ما بدون شک بعد از این کارگاه با موزه‌ها آشتی خواهیم کرد.

جهت ثبت سوال باید وارد پنل کاربری خود شوید . ورود به پنل کاربری