لیست درسهای گروه : دوره راهنمایان اکوتوریسم
دوره راهنمایان اکوتوریسم
شما می توانید با کلیک بر روی خرید پکیج کامل دوره، تمام درسهای این گروه را خریداری نمایید.

انتخاب ترم :
کارورزی
این درس جز دروس راهنمایان اکوتوریسم و تاریخی فرهنگی می باشد.
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
از دروس مربوط به راهنمایان تاریخی فرهنگی و اکوتوریسم می باشد.
واژگان اکوتوریسم
از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
نقشه‌خوانی و کار با GPS
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
مقاصد اکوتوریستی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم میباشد.
مدیریت بحران و کمک های اولیه
این درس مربوط به دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
مبانی اکوتوریسم
این درس از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
گردشگری آبی ساحلی
این درس جز دروس راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
فنون و مهارت های تورگردانی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنماییان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
عکاسی و تصویر برداری از حیات وحش
درس عکاسی و تصویر برداری از حیات وحش
شناخت صنعت گردشگری
از دروس مربوط به دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی و اکوتوریسم می باشد.
سخنوری و فن بیان
از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی می باشد.
زبان تخصصی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
جاذبه های تاریخی و فرهنگی ایران
جاذبه های تاریخی و فرهنگی ایران
تجهیزات و کوهپیمایی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنماییان اکوتوریسم میباشد.
تجربه سفر
این درس جز دروس راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی می باشد.
تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر
تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر
پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری
این درس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم مس باشد.
اکوسیستمهای ایران و جغرافیای طبیعت گردی
درس اکوسیستمهای ایران
الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری
درس الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری
اصول تفسیر میراث
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی و اکوتوریسم می باشد.
استقرار در طبیعت
از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
آشنایی با نجوم و صورفلکی
از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم و تاریخی فرهنگی می باشد.
آشنایی با مناطق حفاظت شده و پارک های ملی
از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
آشنایی با لوازم و تجهیزات طبیعت گردی
از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
آشنایی با گیاهان ایران
درس آشنایی با گیاهان ایران
آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
آشنایی با عنکبوتیان
این درس جز دروس راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
آشنایی با روحیات ملل
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین