لیست درسهای گروه : دوره تخصصی راهنمایان حیات وحش
دوره تخصصی حیات وحش جهت آشنایی بیشتر با حیات وحش و محیط زیست ایران و در راستای حفاظت از طبیعت ایران بوده و پیش نیاز شرکت در این دوره گذراندن دوره راهنمایان طبیعت گردی و یا داشتن تحصیلات مرتبط در رشته های گردشگری و میحط زیست می باشد.
ردپا و آثار و نمایه های جانوران در حیات وحش
ردپا و آثار و نمایه های جانوران در حیات وحش