فرم کارگاه های راه کارهای تحول دیجیتال در گردشگری
جهت اطلاع و یا ثبت نام کارگاه لطفا مشخصات خود را وارد نمایید.


نام و نام خانوادگی  
شماره همراه 
ایمیل 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :