فرم نظر سنجی درس مبانی اکوتوریسم
فرم نظر سنجی از نحوه تدریس استاد شهاب چراغی


قدرت بیان، تفهیم و انتقال مفاهیم درس 
میزان تسلط در موضوع درس 
شیوه تدریس و بکارگیری امکانات کمک آموزشی 
میزان رعایت نظم و ترتیب در فعالیت های آموزشی و حضور به موقع در کلاس 
زمانبندی مناسب و بهره برداری از وقت کلاس 
رفتار اجتماعی استاد با شرکت کنندگان
میزان معرفی منابع و ماخذ در رابطه با درس 
انتقادات و پیشنهادات  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :