فرم اطلاعات مورد نیاز در مواقع اورژانسی (In case of emergency form)
همسفر عزیز، تیم اجرایی کانون دوچرخه‌سواری موسسه طبیعت تمام تلاش خود را برای برگزاری برنامه با ایمنی کامل و دور از هر گونه حادثه ای خواهد داشت. اما به دلیل ماهیت برنامه های اجرایی در محیط طبیعی و فعالیت های ورزشی، باید برای مواقع اضطراری آمادگی لازم را داشته باشیم. اطلاعات زیر در مواقع بحرانی احتمالی، مورد نیاز می‌باشد. پس لطفا اطلاعات را به طور دقیق نوشته و اطمینان خاطر داشته باشید که این اطلاعات نزد تیم اجرایی کانون دوچرخه‌سواری موسسه طبیعت محفوظ خواهد بود و تنها در صورت نیاز در اختیار افراد صاحب صلاحیت قرار خواهد گرفت.


نام و نام خانوادگی 
تاریخ تولد
* روز/ماه/سال
 
گروه خونی 
حساسیت دارویی 
حساسیت غذایی 
سایر حساسیت‌ها 
دارو(هایی) که در مواقع خاص باید مصرف کنید :
* نام دارو- مورد مصرف- مقدار مصرف
 
سوابق بیماری های قلبی- عروقی و سایر بیماریهای خاص: 
سابقه عمل جراحی: 
سایر توضیحاتی که دانستن آنها در مواقع ضروری لازم خواهد بود: 
نام و شماره تماس پزشک تحت درمان: 
شماره تماس مواقع اضطراری
* لطفا اطلاعات تماس 2 نفر را ثبت نمایید. شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت شهری نام و نسبت
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :