تکمیل فرم عضویت - سوابق ورزشی
تکمیل فرم عضویت - سوابق ورزشی
راهنمایی ( توضیحات ) : با کانون دوچرخه سواری طبیعت همراه و همرکاب شوید.


سابقه دوچرخه‌سواری
 

میزان مهارت کلی خود در دوچرخه سواری از 1 تا 10
  

میزان امادگی جسمانی خود از 1 تا 10
  

آیا رشته خاصی در را در دوچرخه‌سواری دنبال می‌کنید؟
* در صورت دنبال کردن رشته خاص لطفا توضیح دهید.
 

آیا در دوچرخه‌سواری مقام و عنوانی دریافت کرده‌اید؟
* با ذکر عنوان


آیا ورزش دیگری هم انجام می‌دهید؟


کد بالا را در کادر وارد نمایید :