تکمیل فرم عضویت - سوابق ورزشی
با کانون دوچرخه سواری طبیعت همراه و همرکاب شوید.


سابقه دوچرخه‌سواری 
میزان مهارت کلی خود در دوچرخه سواری از 1 تا 10  
میزان امادگی جسمانی خود از 1 تا 10  
آیا رشته خاصی در را در دوچرخه‌سواری دنبال می‌کنید؟
* در صورت دنبال کردن رشته خاص لطفا توضیح دهید.
 
آیا در دوچرخه‌سواری مقام و عنوانی دریافت کرده‌اید؟
* با ذکر عنوان

آیا ورزش دیگری هم انجام می‌دهید؟
کد بالا را در کادر وارد نمایید :