نظرسنجی کارگاه‌آشنایی با ورزش استندآپ پدلینگ (23 و 24 مرداد 99)
ضمن تشکر از شرکت در کارگاه، برای هرچه بهتر شدن اجرای برنامه‌ها لطفا به موارد زیر پاسخ دهید.


1- نحوه برخورد و پاسخگویی سرپرست برنامه (آقای شهاب شریف‌زاد) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
2- سطح آگاهی و چگونگی ارائه اطلاعات سرپرست برنامه (آقای شهاب شریف‌زاد) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
3- نحوه برخورد و پاسخگویی مدرس برنامه (آقای سامانی وخانم عطایی) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
4- سطح آگاهی و چگونگی ارائه اطلاعات و آموزش مدرس برنامه (آقای سامانی وخانم عطایی) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
5- زمانبندي این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
6- نحوه اطلاع رسانی این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
7- میزان رضایت خود از این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
8- آیا این برنامه را به دوستان و نزدیکان خود پیشنهاد می‌دهید ؟

 
9- اطلاعات سایت و شبکه‌هاي اجتماعی کانون گردشگري آبی طبیعت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
10- آیا مطالب آموزشی سایت کانون گردشگري آبی طبیعت را مطالعه کردید ؟

 
11- از چه طریقی با کانون گردشگري آبی طبیعت آشنا شدید ؟ 
12- آیا باز هم با کانون گردشگري آبی طبیعت همسفر خواهید شد؟

 
13- اگر نظر یا پیشنهادي براي بهتر شدن روند فعالیت کانون گردشگري آبی طبیعت دارید، لطفا در کادر زیر براي ما بنویسید 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :