نظرسنجی کارگاه‌ آشنایی با ورزش استندآپ پدلینگ (20 شهریور 99)
ضمن تشکر از شرکت در کارگاه، برای هرچه بهتر شدن اجرای برنامه‌ها لطفا به موارد زیر پاسخ ضمن تشکر از شرکت در کارگاه، برای هرچه بهتر شدن اجرای برنامه‌ها لطفا به موارد زیر پاسخ دهید.دهید.


1- نحوه برخورد و پاسخگویی سرپرست برنامه (آقای حامد محمدی) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
2- سطح آگاهی و چگونگی ارائه اطلاعات سرپرست برنامه (آقای حامد محمدی) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
3- نحوه برخورد و پاسخگویی مدرس برنامه (آقای معرب) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
4- سطح آگاهی و چگونگی ارائه اطلاعات و آموزش مدرس برنامه (آقای معرب) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
5- زمانبندي این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
6- نحوه اطلاع رسانی این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
7- میزان رضایت خود از این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
8- آیا این برنامه را به دوستان و نزدیکان خود پیشنهاد می‌دهید ؟

 
9- اطلاعات سایت و شبکه‌هاي اجتماعی کانون گردشگري آبی طبیعت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
10- آیا مطالب آموزشی سایت کانون گردشگري آبی طبیعت را مطالعه کردید ؟

 
11- از چه طریقی با کانون گردشگري آبی طبیعت آشنا شدید ؟ 
12- آیا باز هم با کانون گردشگري آبی طبیعت همسفر خواهید شد؟

 
13- اگر نظر یا پیشنهادي براي بهتر شدن روند فعالیت کانون گردشگري آبی طبیعت دارید، لطفا در کادر زیر براي ما بنویسید
14-در صورت تمایل نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا درصورت نیاز با شما تماس گرفته شود.
کد بالا را در کادر وارد نمایید :