نظرسنجی سفر کایاک سواری و استندآپ پدلینگ (20 و 21 شهریور 99)
ضمن تشکر از شرکت در کارگاه، برای هرچه بهتر شدن اجرای برنامه‌ها لطفا به موارد زیر پاسخ ضمن تشکر از شرکت در کارگاه، برای هرچه بهتر شدن اجرای برنامه‌ها لطفا به موارد زیر پاسخ دهید.دهید.


نحوه برخورد و پاسخگویی سرپرست برنامه (آقای شهاب شریف زاد) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
سطح آگاهی و چگونگی ارائه اطلاعات سرپرست برنامه (آقای شهاب شریف زاد) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
کیفیت و جذابیت برنامه استندآپ پدلینگ در دریا را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
کیفیت و جذابیت برنامه کایاک سواری را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
کیفیت اقامتگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
کیفیت وعده های غذایی را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
کیفیت میان وعده ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
زمانبندی این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
نحوه اطلاع رسانی این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
میزان رضایت خود از این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
آیا این برنامه را به دوستان و نزدیکان خود پیشنهاد می‌دهید؟

 
اطلاعات سایت و شبکه های اجتماعی کانون گردشگری آبی طبیعت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
آیا مطالب آموزشی سایت کانون گردشگری آبی طبیعت را مطالعه کردید ؟

 
از چه طریقی با کانون گردشگری آبی طبیعت آشنا شدید ؟ 
آیا باز هم با کانون گردشگری آبی طبیعت همسفر خواهید شد؟

 
اگر نظر یا پیشنهادی برای بهتر شدن روند فعالیت کانون گردشگری آبی طبیعت دارید، لطفا برای ما بنویسید.
در صورت تمایل نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا درصورت نیاز با شما تماس گرفته شود.
کد بالا را در کادر وارد نمایید :