تعیین سطح اولیه
تعیین سطح اولیه
راهنمایی ( توضیحات ) : داوطلب گرامی جهت ارزیابی سطح لطفا فرم زیررابه طورکامل ودقیق تکمیل نمایید.


نام ونام خانوادگی
 

شماره همراه
  

شماره تلفن ثابت
  

what is your name?
 

how old are you?
 

where are you from?
 

where do you live?
 

what is your job?
 

write about your daily activities from morning until night
 

what did you do yesterday?
 

what is your favorite sport?
 

how often do you play or do that sport?
 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :