دوره‌های آموزشی

ایران، جهانی در یک مرز، سرزمینی با هزاران سال پیشینه‌های ارزشمند زیستی، با تمدن و فرهنگی غنی و با بیش از یک میلیون اثر تاریخی ثبت شده و صدها اثر ثبت نشده، موزه‌ایست پویا و گران‌سنگ و گنجینه ایست والا. البته این پیشینه را طبیعتی رقم زده است که بی‌بدیل است و شگفت انگیز‍!