کارگاه های هنر قصه و رازها

کارگاه های تخصصی هنر قصه ها و رازها، کارگاهی کاربردی جهت ارتقاء و بدست آوردن اطلاعات جدید در خصوص هنرمندان بزرگ. در کارگاه هنر، داستان و قصه هایی در خصوص خلق اثر تا معروفیت اثر، زندگی و جنبه های ناگفته هنرمندان بزرگ لئوناردو دواینجی, میکل آنژ، گائودی و ... را خواهید آموخت. این کارگاه یکی از مجموعه کارگاه های تخصصی موسسه طبیعت است.