کارگاه آشنایی با قبایل بدوی

Primitive Cultures 

همواره قبایل بدوی برای مردم مقوله‌ای غریب و اسرارآمیز بوده‌اند. این کارگاه می‌تواند ابهامات زیادی را برطرف کرد. در این کارگاه در مورد انواع قبایل بدوی، در مورد چگونگی رفتن به این قبایل، رسومات عجیب قبایل و نیز مقوله آدمخواری بحث می‌کنیم.

شرکت‌کنندگان در کارگاه قبایل بدوی، آشنایی نسبتاً خوبی با این قبایل و آداب و رسوم‌شان پیدا می‌کنند و می‌توانند برنامه‌ریزی سفر به سرزمین قبایل بدوی را داشته باشند.

کارگاه آشنایی با قبایل بدوی برای پاسخ به بسیاری از سوال‌های ذهنی و نیز آگاه شدن از نسبت به بسیاری از نادانسته‌هایمان است.

ویژگی های کارگاه

حضور در 3 ساعت کلاس مهارت محور

دیدن تصاویر جداب بدویت

دیدن رفتارهای بنیادین و غرایز اولیه گونه انسان

آگاه شدن نسبت به بسیاری از ابهامات در خصوص آدم خواری و ..

راهکارهای سفر به این سرزمین‌های قبایل بدوی

فراگیری باورها و سنت ها قبایل بدوی

ویژگی های کارگاه

سرفصل مطالب کارگاه

سرفصل مطالب کارگاه
قبیله بدوی چیست و چه ویژگی هایی دارد

سطوح بدویت کدام است

تفاوت جامعه بومی و جامعه بدوی در چیست

قبایل بدوی کجای دنیا پراکندگی دارند

آشنایی با برخی ابزارهای قبایل بدوی و نمایش آن‌ها

آیا آدمخواری در قبایل بدوی واقعیت دارد

گزارش سفر به قبایل بدوی پاپوآ

آشنایی با آداب و رسوم و سنت‌های قبایل بدوی پاپوآ

گالری تصاویر

مطالب مرتبط

فرم کارگاه آشنایی با قبایل بدوی

نام و نام خانوادگی 
شماره همراه  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :