کارگاه بقا در طبیعت

کارگاه بقا در طبیعت فرصتی است برای تجربه‌ای ماجراجویانه و بدست آوردن آگاهی بیشتر در خصوص شرایط زنده‌ماندن در طبیعت. یادگیری مهارت‌های بقا در طبیعت یک چالش شخصی است. این چالش شخصی حس عمیق صلح و اعتماد به نفس را در ما قدرت می‌بخشد. سرفصل‌های آموزشی بقا، با دوره‌های مشابه بین‌المللی به‌روز شده است و مطابق با نیاز و خواست فراگیران ارائه می‌شود. این کارگاه توسط اساتید مجرب حوزه زنده‌مانی و بقا در طبیعت برگزار می‌شود.