برنامه کلاسی دوره 7 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 7 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

برنامه کلاسی دوره 7 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

اسفند

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه

1400/12/01

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

سه‌شنبه

1400/12/03

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

پنجشنبه

1400/12/05

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

یکشنبه

1400/12/08

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

یکشنبه

1400/12/15

امتحان مبانی اکوتوریسم


شناخت موزه‌های ایران

16:00 الی 17:00

رضا دبیری‎نژاد

سه‌شنبه

1400/12/17

شناخت موزه‌های ایران

رضا دبیری‌نژاد

فروردین

 روز

تاریخ

 درس

استاد

سه‌شنبه

1401/01/16

آشنایی با جغرافیای گردشگری

نیما آذری

پنجشنبه

1401/01/18

آشنایی با میراث فرهنگی

ریحانه جمالی

یکشنبه

1401/01/21

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

سه‌شنبه

1401/01/23

آشنایی با جغرافیای گردشگری

نیما آذری

پنجشنبه

1401/01/25

آشنایی با میراث فرهنگی

ریحانه جمالی

 یکشنبه

 1401/01/28

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

 رضا نوری شادمهانی

 سه‎شنبه

1401/01/30

آشنایی با جغرافیای گردشگری 

نیما آذری

اردیبهشت

 روز

تاریخ

 درس

استاد

پنجشنبه

1401/02/01

آشنایی با میراث فرهنگی

ریحانه جمالی

یکشنبه

1401/02/04

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی 

 سه‎شنبه

1401/02/06

آشنایی با جغرافیای گردشگری

نیما آذری 

 پنجشنبه

1401/02/08

آشنایی با میراث فرهنگی 

ریحانه جمالی 

 یکشنبه

1401/02/18

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

 سه‌شنبه

1401/02/20

آشنایی با جغرافیای گردشگری

نیما آذری 

 پنجشنبه

1401/02/22

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

 یکشنبه

1401/02/25

نقشه‌خوانی و GPS

شاهو نیک‎نام

 سه‎شنبه

1401/02/27

آشنایی با جغرافیای گردشگری

نیما آذری

پنجشنبه

1401/02/29

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی 

رضا نوری شادمهانی 

خرداد

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه

1401/03/01

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

سه‌شنبه

1401/03/03

آشنایی با جغرافیای گردشگری

نیما آذری

یکشنبه

1401/03/08

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

سه‌شنبه

1401/03/10

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

پنجشنبه

1401/03/12

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

سه‌شنبه

1401/03/17

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

پنجشنبه

1401/03/19

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

یکشنبه

1401/03/22

شناخت صنعت گردشگری

آی‌تک نصیریان

سه‌شنبه

1401/03/24

امتحان اقوام و عشایر

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

آی‌تک نصیریان

پنجشنبه

1401/03/26

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

یکشنبه

1401/03/29

شناخت صنعت گردشگری

آی‌تک نصیریان

سه‌شنبه

1401/03/31

شناخت صنعت گردشگری

 آی‌تک نصیریان

تیر

 روز

تاریخ

 درس

استاد

پنجشنبه

1401/04/02

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی 

رضا نوری شادمهانی 

یکشنبه

1401/04/05

آشنایی با جغرافیای گردشگری و طبیعی ایران

نیما آذری

سه‌شنبه

1401/04/07

امتحان شناخت صنعت

زبان تخصصی گردشگری

16:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1401/04/09

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

یکشنبه

1401/04/12

زبان تخصصی گردشگری

شاهین سبحانی

سه‌شنبه

 1401/04/14

زبان تخصصی گردشگری

شاهین سبحانی

پنجشنبه

 1401/04/16

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

سه‌شنبه

 1401/04/21

امتحان جغرافیا

زبان تخصصی گردشگری

16:00  الی 17:00 

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1401/04/23

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

یکشنبه

1401/04/26

زبان تخصصی گردشگری

شاهین سبحانی

سه‎شنبه

1401/04/28

زبان تخصصی گردشگری

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1401/04/30

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

مرداد

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه

1401/05/02

زبان تخصصی گردشگری

شاهین سبحانی

سه‎شنبه

1401/05/04

زبان تخصصی گردشگری

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1401/05/06

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

یکشنبه

1401/05/09

زبان تخصصی گردشگری

شاهین سبحانی

سه‎شنبه

1401/05/11

زبان تخصصی گردشگری

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1401/05/13

معماری ایران و شناخت اماکن تاریخی

رضا نوری شادمهانی

پنجشنبه

 

1401/05/20

سفر درس معماری

 

رضا نوری شادمهانی

 

جمعه

1401/05/21

یکشنبه

1401/05/23

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

سه‌شنبه

1401/05/25

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

پنجشنبه

1401/05/27

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

کامران کشیری

یکشنبه

1401/05/30

آشنایی با صنایع دستی ایران

علی چراغی

شهریور

 روز

تاریخ

 درس

استاد

 سه‎شنبه

1401/06/01

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر 

محمد اسدی

 پنجشنبه

1401/06/03

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

کامران کشیری

یکشنبه

1401/06/06

آشنایی با صنایع دستی ایران

علی چراغی

سه‌شنبه

1401/06/08

امتحان معماری و اماکن

فنون و مهارت‌های تورگردانی

10:00 الی 18:00

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/06/10

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

کامران کشیری

یکشنبه

1401/06/13

آشنایی با صنایع دستی ایران

علی چراغی

سه‌شنبه

1401/06/15

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/06/17

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

کامران کشیری

یکشنبه

1401/06/20

آشنایی با صنایع دستی ایران

علی چراغی

سه‌شنبه

1401/06/22

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/06/24

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

کامران کشیری

یکشنبه

1401/06/27

کمک‌های اولیه و امداد و نجات

مرتضی نادی

سه‌شنبه

1401/06/29

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/06/31

تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام

کامران کشیری

مهر

 روز

تاریخ

 درس

استاد

 یکشنبه

1401/07/10

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

سه‌شنبه

1401/07/12

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

یکشنبه

1401/07/17

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

سه‌شنبه

1401/07/19

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/07/21

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

یکشنبه

1401/07/24

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

سه‌شنبه

1401/07/26

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

پنجشنبه

1401/07/28

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

آبان

 روز

تاریخ

 درس

استاد

یکشنبه 1401/08/01 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
مرتضی نادی
سه‌شنبه 1401/08/03 زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
پنجشنبه 1401/08/05 تاریخ معاصر ایران کامران کشیری
یکشنبه 1401/08/08 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
سه‌شنبه 1401/08/10 زبان تخصصی گردشگری شاهین سبحانی
پنجشنبه 1401/08/12 تاریخ معاصر ایران کامران کشیری
جمعه 1401/08/13 کلاس عملی کمک‌های اولیه
مرتضی نادی
یکشنبه 1401/08/15
فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
سه‌شنبه 1401/08/17 فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر
پنجشنبه 1401/08/19 تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
یکشنبه 1401/08/22 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
سه‌شنبه 1401/08/24 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
پنجشنبه 1401/08/26 قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد
یکشنبه 1401/08/29 قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد

آذر

 روز

تاریخ

 درس

استاد

سه‌شنبه 1401/09/01

امتحان فنون و مهارت‌ها

شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)

10:00 الی 18:00

مریم کریمی

پنجشنبه 1401/09/03 شناخت روحیات ملل (فرانسوی)
نگار قوسی
یکشنبه 1401/09/06 شناخت روحیات ملل (آلمانی)
نرگس ندرلو
سه‌شنبه 1401/09/08

امتحان کمک‌های اولیه

شناخت روحیات ملل (ژاپنی)

10:00 الی 18:00

احمد خلیلی

پنجشنبه 1401/09/10 شناخت روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
یکشنبه 1401/09/13 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
سه‌شنبه 1401/09/15 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
پنجشنبه 1401/09/17 تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
یکشنبه 1401/09/20 فرهنگ عامه
رضا دبیری‌نژاد
سه‌شنبه 1401/09/22 فرهنگ عامه
رضا دبیری‌نژاد
پنجشنبه 1401/09/24 اعلام می‌گردد.
--
یکشنبه 1401/09/27 فرهنگ عامه
رضا دبیری‌نژاد
سه‌شنبه 1401/09/29 شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
فرید روشنایی

دی

 روز

تاریخ

 درس

استاد

پنجشنبه 1401/10/01 شناخت روحیات ملل (انگلیسی) فرید روشنایی

دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی شامل حدودا 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


پیام های کاربران


كبكاب
من مي خوام دوره راهنمايان اكو توريسم را شركت كنم راهنمايي بفرماييد كلاسها چه روزهايي است
پاسخ مدیر سایت :
سلام
برای اطلاع از دوره‌های پیش رو در موسسه طبیعت می‌توانید به صفحه رویدادهای موسسه طبیعت رجوع نمایید.

ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :