سفر درس مناطق حفاظت شده دوره 36 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / سفر دوره راهنمایان / سفر درس مناطق حفاظت شده دوره 36 راهنمایان اکوتوریسم

 

سفر: درس مناطق حفاظت شده

دوره: 36 راهنمایان اکوتوریسم

 روز و تاریخ:

مدت: 2 روز

استاد: داوود ملکی

 همراه سفر:

  مکان: پرور

 مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام