برنامه سفرهای دوره‌ها در سال 1402
خانه / آموزش / برنامه سفرهای دوره‌ها در سال 1402

برنامه سفرهای دوره‌های راهنمایان طبیعت‌گردی در سال 1402

سفرهای آموزشی دوره‌ها به ترتیب تاریخ دسته‎بندی شده‌اند، لطفا نسبت به شماره دوره‎ی هر سفر دقت نمایید.

اردیبهشت

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

 پنجشنبه

1402/02/07

سفر و امتحان استقرار در طبیعت

دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/02/08

پنجشنبه

1402/02/14

سفر پستانداران

دوره 55 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/02/15

جمعه

1402/02/15

سفر زمین‌شناسی

دوره 53 راهنمایان اکوتوریسم

پنجشنبه

1402/02/28

سفر اصول و مفاهیم پایه

دوره 54 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/02/29

خرداد

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

جمعه

1402/03/05

بازدید خزندگان

11:00 الی 13:00

دوره 53 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

 1402/03/05

بازدید خزندگان

13:00 الی 15:00

دوره 54 راهنمایان اکوتوریسم

پنجشنبه

1402/03/11

سفر پستانداران

دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/03/12

پنجشنبه

1402/03/25

سفر مناطق حفاظت شده

دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/03/26

تیر

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

پنجشنبه

1402/04/05

جلسه عملی کمک‌های اولیه

دوره 54 راهنمایان اکوتوریسم

پنجشنبه

1402/04/01

سفر مناطق حفاظت شده

دوره 55 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/04/02

پنجشنبه

1402/04/08

سفر مفاهیم و اصول پایه طبیعت گردی

دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/04/09

پنجشنبه

1402/04/22

سفر مفاهیم و اصول پایه طبیعت گردی

دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/04/23

پنجشنبه

1402/04/29

سفر فنون و مهارت‌ها

دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/04/30

پنجشنبه

1402/04/29

سفر مفاهیم و اصول پایه طبیعت گردی

دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/04/30

جمعه

1402/04/30

بازدید خزندگان

دوره 55 راهنمایان اکوتوریسم

امرداد

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

جمعه

1402/05/27

بازدید گیاهان

دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

شهریور

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

جمعه

1402/06/10

بازدید گیاهان

دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم

مهر

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

پنجشنبه

1402/07/06

سفر و امتحان درس استقرار در طبیعت

دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/07/07

جمعه

1402/07/07

بازدید درس گیاهان

دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/07/07

 بازدید درس موزه‌ها

دوره 8 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

پنجشنبه

1402/07/13

سفر و امتحان درس استقرار در طبیعت

دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/07/14

پنجشنبه

1402/07/20

سفر درس فنون و مهارت‌ها 

دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/07/21

جمعه

1402/07/21

بازدید درس پرندگان

دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم

پنجشنبه

1402/07/27

سفر مفاهیم و اصول پایه طبیعت گردی

دوره 59 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/07/28

آبان

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

جمعه

1402/08/12

بازدید پرندگان

دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

پنجشنبه

1402/08/11

سفر پستانداران

دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/08/12

پنجشنبه

1402/08/18

سفر پستانداران

دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/08/19

پنجشنبه

1402/08/25

سفر و امتحان درس استقرار در طبیعت

دوره 59 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/08/26

آذر

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

پنجشنبه

1402/09/09

سفر فنون و مهارت‌ها

دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/09/10

دی

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

جمعه

1402/10/08

بازدید گیاهان

دوره 59 راهنمایان اکوتوریسم

پنجشنبه

1402/10/21

سفر و امتحان درس استقرار در طبیعت

دوره 60 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/10/22

جمعه

1402/10/22

سفر پرندگان

دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم

بهمن

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

پنجشنبه

1402/11/26

 سفر مناطق حفاظت شده

دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/11/27

پنجشنبه

1402/11/26

سفر پرندگان

دوره 59 راهنمایان اکوتوریسم

اسفند

روز

تاریخ

بازدید/سفر

دوره

پنجشنبه

1402/12/03

سفر مناطق حفاظت شده

دوره 58 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/12/04

پنجشنبه

1402/12/10

جلسه عملی کمک‌های اولیه

دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم

پنجشنبه

1402/12/10

سفر فنون و مهارت‌ها

دوره 59 راهنمایان اکوتوریسم

جمعه

1402/12/11

جمعه

1402/12/11

سفر پرندگان

دوره 60 راهنمایان اکوتوریسم

پنجشنبه

1402/12/17

سفر فنون و مهارت‌ها

دوره 8 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

جمعه

1402/12/18

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :